Видання та публікації

Карпатський біосферний заповідник. Бібліографічний покажчик (1926-2018 рр.)

Журнал "Зелені Карпати"

 

Науковий збірник
"Природа Карпат: науковий щорічник
Карпатського біосферного заповідника
та Інституту екології Карпат НАН України"

 

Газета "Вісник Карпатського біосферного заповідника"

Видається з 2006 р. 

№1, 2006 (pdf) (zip)  

№2, 2006 (pdf) (zip)

№3, 2006 (pdf) (zip)

№4, 2006 (pdf) (zip)

№5, 2006 (pdf) (zip)

№8, 2007 (zip)   

№9, 2007 (zip)

№10, 2007  (zip

№1 (11), 2008 (zip)

№2 (12), 2008 (zip

№3 (13), 2008 (zip)

№4 (14), 2008 (zip)

№1 (15), 2009 (zip

№2 (16), 2009 (zip)

№3 (17), 2009 (zip)

№4 (18), 2009 (zip)     

№5 (19), 2009 (zip)    

№6 (20), 2009 (zip

№1 (21), 2010 (zip)

№2 (22), 2010 (zip)   

№3 (23), 2010 (pdf)  (zip)  

№4 (24), 2010 (pdf) (zip)    

№5 (25), 2010 (pdf) (zip)  

№6 (26), 2010 (pdf) (zip)  

№1 (27), 2011 (pdf) (zip)  

№2 (28), 2011 (pdf) (zip) №3 (29), 2011 (pdf) (zip)
№4 (30), 2011 (pdf) (zip)   №5 (31), 2011 (pdf) (zip) №6 (32), 2011 (pdf) (zip)
№1 (33), 2012 (pdf) (zip)   №2 (34), 2012 (pdf) (zip) №3 (35), 2012 (pdf) (zip)
4 (36), 2012 (pdf) (zip)   5 (37), 2012 (pdf) (zip)   6 (38), 2012 (pdf) (zip 
1 (39), 2013 (pdf) (zip)   2 (40), 2013 (pdf) (zip)  3-4 (41-42), 2013 (pdf) (zip) 
5 (43), 2013 (pdf) (zip)   6 (44), 2013 (pdf) (zip 1-2 (45-46), 2014 (pdf) (zip)
3 (47), 2014 (pdf) (zip) 4-5 (48-49), 2014 (pdf) (zip) 6 (50), 2014 (pdf) (zip)
1 (51), 2015 (pdf) (zip) 2 (52), 2015 (pdf) (zip) 3 (53), 2015 (pdf) (zip)
4 (54), 2015 (pdf) (zip) 5 (55), 2015 (pdf) (zip) 6 (56), 2015 (pdf) (zip)
1 (57), 2016 (pdf) (zip) 2 (58), 2016 (pdf) (zip) 3 (59), 2016 (pdf) (zip)
4 (60), 2016 (pdf) (zip) 5 (61), 2016 (pdf) (zip) 6 (62), 2016 (pdf) (zip)
1 (63), 2017 (pdf) (zip) 2 (64), 2017 (pdf) (zip) 3 (65), 2017 (pdf) (zip)
4 (66), 2017 (pdf) (zip) 5 (67), 2017 (pdf) (zip) 6 (68), 2017 (pdf) (zip)
1 (69), 2018 (pdf) (zip) 2 (70), 2018 (pdf) (zip) 3 (71), 2018 (pdf) (zip)
4 (72), 2018 (pdf) (zip) 5 (73), 2018 (pdf) (zip) 6 (74), 2018 (pdf) (zip)
1 (75), 2019 (pdf) (zip) 2 (76), 2019 (pdf) (zip) 3 (77), 2019 (pdf) (zip)
4 (78), 2019 (pdf) (zip) 5 (79), 2019 (pdf) (zip) 6 (80), 2019 (pdf) (zip)
1 (81), 2020 (pdf) (zip) 2 (82), 2020 (pdf) (zip) №3 (83), 2020 (pdf) (zip)
№4 (84), 2020 (pdf) (zip) №5 (85), 2020 (pdf) (zip) 6 (86), 2020 (pdf) (zip)
1 (87), 2021 (pdf) (zip) 2 (88), 2021 (pdf) (zip) 3 (89), 2021 (pdf) (zip)

4 (90), 2021 (pdf) (zip)

5 (91), 2021 (pdf) (zip) 6 (92), 2021 (pdf) (zip)

Матеріали науково-практичних конференцій (pdf-версії у архіві)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Гори і люди (у контексті сталого розвитку)" (2002)   том І     том ІІ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат" (2005)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)" (2006)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах" (2007)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан'європейської екологічної мережі" (2008)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Букові праліси та давні букові ліси Європи: проблеми збереження та сталого використання" (2013)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні, соціально-економічні та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини» (2016)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту» (2017)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат» (2018)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природно-ресурсний та етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку» (2021)

 

 

Brandli, U.-B.; Dowhanytsch, J., Commarmot, B., 2008: Virgin Forest of Uholka. Nature Guide to the Largest Virgin Beech Forest of Europe A UNESCO World Heritage Site. Birmensdorf, Swiss Federal Resarch Institute WSL and CBR Rakhiv. 20 S.

 

 

Гамор Ф.Д., Довганич Я.О., Покиньчереда В.Ф., Сухарюк Д.Д., Бундзяк Й.Й., Беркела Ю.Ю., Волощук М.І., Годованець Б.Й., Кабаль М.В. 

ПРАЛІСИ ЗАКАРПАТТЯ. Інвентаризація та менеджмент

 

Pichler, V., Hamor, F., Vološčuk, I., Sukharyuk, D.


Outstanding Universal Value of the Ecological Processes in the Primeval Beech Forests of the Carphatians and their Management as World Heritage Sites. Ústav ekológie lesa, Ústav krajinnej ekológie. VEDA, 2007. ISBN 978-80-224-0993-3

 

М.М. Кічковський, Ф.Д. Гамор, Б.Г. Кушнір, І.Г. Діус, В.П. Густі, В.І. Мурга, В.І. Ніколайчук, А.В. Погорелов, С.С. Поп, С.М. Стойко, В.П.Чіпак

Земля, наближена до неба

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА 

ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Упорядники: Ф. Д. Гамор, Ю. Ю. Беркела

(pdf-файл

 

Гамор Ф.Д., Парчук Г.В. (ред.)

Основи управління біосферними резерватами в Україні.

Збірник нормативно-правових актів та науково-практичних статей, підготовлених у рамках проведення Міжнародного науково-практичного семінару «Розвиток системи біосферних резерватів в Україні» (01-03 жовтня 2014 року, Ужанський національний природний парк, Закарпатська область)

(pdf-файл

 

 

Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи
європейська модель гармонії людини і природи? Збірник вибраних
матеріалів / [за ред. М.П. Стеценка, Ф.Д. Гамора]

 

(pdf-файл

 

Ф.Д. Гамор. Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат:
історія та менеджмент.
Матеріали з нагоди десятиріччя створення об’єкта
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат
та давні букові ліси Німеччини»

 

(pdf-файл

 

Ф.Д. Гамор.
Україна-Румунія: мости народної дипломатії

 

(pdf-файл

 

Ф.Д. Гамор.
Еталон європейських лісових екосистем та природоохоронної справи

 

(pdf-файл

 

Ф.Д. Гамор.

Від української ініціативи – до транс’європейського об’єкта Всесвітньої природної спадщини.
Друге, доповнене видання монографії
"Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: історія та менеджмент"

 

(pdf-файл

 

 

Fedir Hamor

FROM UKRAINIAN INITIATIVE – TO TRANS-EUROPEAN
WORLD NATURAL HERITAGE SITE

SECOND, ENLARGED EDITION OF THE MONOGRAPH «GLOBAL RECOGNITION OF THE PRIMEVAL BEECH FORESTS OF THE CARPATHIANS: HISTORY AND MANAGEMENT»

 

(pdf-файл

 

Гамор Ф.Д.

У пошуках гармонії людини і природи.
Матеріали до 70-річчя з дня народження
(в авторському упорядкуванні).

 

(pdf-файл

 

Гамор Ф.Д.

Екодіаманти Європи. Історія номінування букових пралісів
до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Друге (доповнене) видання монографії
«Від української ініціативи – до транс’європейського
об’єкта Всесвітньої природної спадщини»
з нагоди 15-річчя включення української та
словацької частин букових пралісів Карпат
до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

 

(pdf-файл

 

Fedir Hamor

Ecodiamonds of Europe. History of Beech Primeval Forests Nomination to the UNESCO World Heritage List.
Second (supplemented) edition of the monograph
«From Ukrainian initiative to the trans-European UNESCO World
natural heritage site» on the occasion of the 15 th anniversary
since inscription of the Ukrainian and Slovak Carpathian primeval
beech forest components into the UNESCO World Heritage List

 

(pdf-файл

 

 

 

Публікації в пресі

Гамор Ф.Д.  Центр Європи у астрологічних дослідженнях

Гамор Ф.Д. Як поліпшити господарювання у Карпатах?

Гамор Ф.Д.  Від паводку до паводку

Гамор Ф.Д. За сталий розвиток гірської Рахівщини

Гамор Ф.Д. Гірським регіонам-сталий розвиток

Гамор Ф.Д. Еліта європейської лісознавчої науки на Закарпатті

Гамор Ф.Д.  Природні ліси в помірній зоні Європи: цінності та використання

Бабенко В. Земна мудрість еволюції ("Урядовий кур'єр", 27/01/2004)

Волощук І.І. Висока оцінка експертів ЮНЕСКО  

Волощук І.І, Сухарюк Д.Д. Четверта міжнародна конференція молодих вчених у Рахові

Путівник "Праліси в Центрі Європи"

Гамор Ф.Д. Як зберегти природу та поліпшити життя у Карпатах?

Саїк Д.С. та ін. Очистимо Говерлу від сміття!

Волощук І. "Міжнародна науково-практична конференція 

стала заспівом до XV Гуцульського фестивалю"

Гамор Ф.Д. "Голландський проект по вивченню пралісів Закарпаття"

Гамор Ф.Д. Зустріч керівників та координаторів біосферних резерватів ЮНЕСКО  “EuroМАB-2005”

Гамор Ф.Д. Номінація “Букові праліси Карпат” подана на розгляд  центру Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО

Столпнік В.М. Участь у роботі КЕРІ

Волощук І. Для вдосконалення менеджменту сталого природокористування в Карпатах

Гамор Ф.Д. Букові праліси Карпат - об'єкт світової спадщини ООН ("Урядовий кур'єр", 24/07/2007)

Волощук І.І. "Міжнародна конференція “Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах”

Гамор Ф.Д. Гармонія людини і природи: де її шукати? ("Голос України", №78, 23 квітня 2008 року)

Гамор Ф.Д. Сталий розвиток: реалії та перспективи ("Урядовий кур'єр", №110, 18 червня 2008 року)

Стаття "Гори у стані облоги" ("Новини Закарпаття",№32-33, 26 березня 2011 року)