ò -
 

ALL-UKRAINIAN ECOLOGICAL SCIENTIFIC-POPULAR MAGAZINE
 

1994 .

.

Ͳ Ȼ

MAGAZINE ZELENI KARPATY

Founded in 1994.

Published once a quarter.

 

 

 

1-4, 2021 . (pdf-)

1-4, 2020 . (pdf-)

 

1-4, 2019 . (pdf-)

 

1-4, 2018 . (pdf-)

 

Special issue, 2018 (pdf)

 

, 2018 . (pdf-)

1-4, 2017 . (pdf-)

 

1-4, 2016 . (pdf-)

 

1-4, 2015 . (pdf-)

 

1-4, 2014 . (pdf-)

 

1-2, 2013 . (pdf-)

1-2, 2012 . (pdf-)

1-2, 2011 . (pdf-)

1-2, 2010 . (pdf-)

 

1-2, 2009 . (pdf)

 

1-2, 2008 . (pdf)

 

1-2, 2007 . (pdf)

 

1-2, 2006 . (pdf)

 

 

1-2, 2005 . (pdf)

 

 

1-2, 2004 . (pdf)

 

 

1-2, 2003 . (pdf)

 

 

1-2, 2002 . (pdf)

 

 

1-2, 2001 . (pdf)

 

 

1-2, 2000 . (pdf)

 

 

1-2, 1996 . (pdf)

 

 

3-4, 1995 . (pdf)

 

 

1-2, 1995 . (pdf)

 

3-4, 1994 . (pdf)

 

1-2, 1994 . (pdf)

 

 

 

   ..

 

ֲ  ò :

 

(), ³ (),

(), ..,
..
( ),
'
(ͳ), ..,
.., .., ..,
..
( ), .., .., .., .., .., ..

 

 

CHIEF EDITOR:   HAMOR F.D.

 

EDITORIAL BOARD:

 

Brodgy Mario (Switzerland), Vinnitski Tomash (Poland),

Voloschuk Ivan (Slovakia), Dovhanych Y.O.,

Ziman S.M. (scientific editor), Ibisch Pierre (Germany),

Ivanenko I.B., Kantsurak V.V., Klid V.V.,

Korzhyk V.P., Kukhta V.V. (the first deputy of the chief editor), Kravtsiv V.S., Moskalyuk B.I., Parpan V.I., Pokynchereda V.F., Rybak M.P., Stoiko S.M.

 

:

̳ 㳿 .

 

:

 

 

Founders: Carpathian Biosphere Reserve and

the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.

 

Publisher: Carpathian Biosphere Reserve

 

, : KB, 239.

Registry certificate of the State Committee of the Informative Policy and Radio and Television Broadcasting of Ukraine: KV, 239.
 

: 90600, , ., . , . , 77 (. - 2-21-93, - 2-05-16)

Address of the Editorial Office: 90600, Ukraine, Zakarpattia region, Rakhiv, Krasne Pleso street, 77 (telephone number in Rakhiv: 22193, in Uzhhorod - 20516)

E-mail: cbr-rakhiv@ukr.net