Висока оцінка експертів ЮНЕСКО

          У дні святкування 50-річчя входження України до ЮНЕСКО у Рахові відбулася міжнародна конференція “Оптимізація меж та поліпшення функціонування Карпатського біосферного заповідника”. Організаторами цього високого зібрання стали організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Національний комітет України з програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, МЗС України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна служба заповідної справи та Карпатський біосферний заповідник, який у 1993 році увійшов до цієї визнаної міжнародної організації.

         Першого дня учасники конференції ознайомилися з природними цінностями та діяльністю Карпатського біосферного заповідника, його співпрацею з місцевими органами влади та населенням.

         Концепція біосферних резерватів ЮНЕСКО та Севільська стратегія передбачають, що кожний біосферний резерват має виконувати три взаємопов’язані функції, а саме – збереження генетичних ресурсів, видів, екосистем та ландшафтів. По-друге, вони повинні сприяти сталому соціально-економічному розвитку в регіонах, де розміщені. По-третє, здійснювати матеріально-технічне забезпечення для підтримки демонстраційних проектів, екологічної освіти та виховання, досліджень та моніторингу в контексті реалізації місцевих, національних та глобальних проблем збереження навколишнього природного середовища та сталого розвитку.

         Відповідно, біосферні резервати служать інструментом міжурядової наукової програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. Одним із найважливіших їх завдань є досягнення рівноваги між часто конфліктуючими цілями збереження біорізноманіття та господарськими інтересами місцевого населення. При чому людина розглядається як складова частина біосфери, і тому надзвичайно важливим є оцінка людської діяльності на стан екологічних систем, забезпечення гармонії між людиною і природою.

         Цього ж дня учасники конференції відвідали “Центр Європи”, де споруджується еколого-культорологічний комплекс та еколого-пізнавальний маршрут Кузій-Свидовецького лісництва “До Соколиного берда”.

         Наступного дня у великому залі райдержадміністрації розпочалося пленарне засідання міжнародної конференції, яке вступним словом відкрив директор Карпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук Ф.Д. Гамор.

         З привітанням до учасників цього наукового зібрання виступили заступник голови облдержадміністрації В.І. Гулянич, голова Рахівської райдержадміністрації Ю.Ю. Кабаль, експерт МАБ ЮНЕСКО Джейн Робертсон Вернес, відповідальний секретар Національної комісії України в справах ЮНЕСКО О.Б. Мазниченко, член Національного комітету МАБ України, директор інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, професор Я.П. Дідух та інші.

         Потім з доповідями виступили: “Розвиток біосферних заповідників України у контексті Севільської стратегії” начальник відділу Державної служби заповідної справи – Г.В. Парчук, “Стан і перспективи розвитку в Україні мережі біосферних заповідників” – член Національного комітету України з програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” Я.П. Дідух, “Шляхи вдосконалення лісогосподарської діяльності у зоні розташування Карпатського біосферного заповідника” – заступник начальника Закарпатського облуправління лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук В.П. Кичура, “Реалізація Карпатським біосферним заповідником трьох його функцій: збереження біорізноманіття, сталого розвитку та логістичної функції” – директор КБЗ, доктор біологічних наук Ф.Д, Гамор, “Досвід співпраці органів місцевого самоврядування та адміністрації Карпатського біосферного заповідника у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевих громад” – голова Рахівської районної ради М.М. Беркела, “Оптимізація меж та активізація діяльності у Карпатському біосферному заповіднику” – доцент Львівського Національного  університету ім. І.Франка, кандидат географічних наук Ю.В. Зінько, “Значення Карпатського біосферного заповідника для лісознавчих досліджень і моніторингу” – директор НДІ гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, професор В.І. Парпан, “Роль Карпатського біосферного заповідника для розвитку екотуризму” – заступник начальника управління туризму Закарпатської облдержадміністрації Н.В. Шабан, “Перспективний план дій КБЗ” – заступник директора з наукової роботи КБЗ, кандидат біологічних наук Д.Д. Сухарюк, “Перспектива створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату “Марамороські гори” – професор інституту ботаніки НАН України Т.Л. Андрієнко та голова екологічного союзу Мараморощини (Румунія) – Філіп Мойсей та інші, всього виступило 17 вчених.

         На конференції виступили також експерт МАБ ЮНЕСКО Джейн Робертсон Вернес, працівник посольства США в Україні Ван Райн Дастінг, які дали високу оцінку діяльності Карпатського біосферного заповідника та конкретні пропозиції щодо розвитку заповідної справи на Україні і, зокрема, КБЗ.

         Учасники конференції відвідали Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах на центральній садибі заповідника.

         Безперечно, результати роботи цього високого зібрання послужать дальшому впровадженню сталого розвитку в краї.

                                                                                                         Іван Волощук