Надання публічної інформації Карпатський біосферний заповідник здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч.1 ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації").

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Карпатський біосферний заповідник є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації своїх повноважень, передбачених законодавчими актами і знаходиться у володінні заповідника.

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Запит на інформацію до Карпатський біосферний заповідник може бути поданий:
на поштову адресу: 90600, вул. Красне Плесо, 77, м. Рахів, Закарпатська обл.
на електронну адресу : cbr-rakhiv@ukr.net
факсом тел./факс: (03132) 2-26-59, 2-26-32
телефоном тел: (03132) 2-21-93

Запит може бути поданий безпосередньо до адміністрації Карпатського біосферного заповідника щодня з 8.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в заповіднику або яка розміщується на офіційному веб-сайті заповідника.

Запит на інформацію повинен містити:
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник заповідника із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
- Карпатський біосферний заповідник не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством та положенням «Про Карпатський біосферний заповідник», володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів;
- не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Форма запиту: doc або pdf

Довідково:

Наказ «Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації та призначення відповідальної особи з питань забезпечення доступу до публічної інформації у Карпатському біосферному заповіднику»

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Карпатському біосферному заповіднику