ВСЕСВІТНЯ ПРИРОДНА СПАДЩИНА ЮНЕСКО

Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи

Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe

 

За ініціативою адміністрації Карпатського біосферного заповідника, 28 червня 2007 року, його букові праліси, у складі українсько-словацької номінації «Букові праліси Карпат», як єдиний природний об’єкт України, занесені до переліку об’єктів Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

28 червня 2011 року об’єкт розширений за рахунок німецьких кластерів давніх букових лісів, із присвоєнням йому нової назви: «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

2 липня 2017 року, на 41 засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в польському місті Краків, на його базі сформовано трансєвропейський об’єкт Всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи».

У його складі представлено мало порушені лісові екосистеми 12 країн (Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Італія, Німеччина, Румунія, Словенія, Словаччина, Іспанія та Україна).

До складу української частини об’єкта входять ділянки Карпатського біосферного заповідника, природних заповідників «Горгани» та «Розточчя», національних природних парків «Ужанський», «Синевир», «Зачарований край» й «Подільські Товтри».

Площа ядрової зони об’єкта складає 91232,81 гектарів, серед яких 23% охороняються на території Карпатського біосферного заповідника.

Завдяки цьому Україна займає перше місце за площею об’єкта (26985,98 га). Друге належить Румунії (23982,77 га), а третє – Болгарії (10988,91 га).

Серед 77 ділянок в 12 країнах Європи, найбільшими за площею є масив Угольсько-Широколужанських пралісів Карпатського біосферного заповідника (11860 га).

Навколо усіх ділянок об’єкта створено буферну зону, загальною площею 254769,75 га. Загальна площа ядрової та буферної зон об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» становить 346002,56 гектарів.

«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» – серійний об’єкт, який є визначним прикладом недоторканих комплексних лісів помірної зони і демонструє найбільш повні та довершені екологічні закономірності і процеси, що характерні для чистих лісостанів бука лісового в різних умовах навколишнього середовища.
Охоплює всі висотні пояси, від морського узбережжя до верхньої межі лісу, у багатьох еко-регіонах Європи, та містить безцінний генофонд бука та багатьох інших видів, які пов’язані та залежать від цих лісових оселищ.

 

 

 

Бук лісовий (Fagus sylvatica) – поширений виключно в Європі. Якби не діяльність людини, букові ліси були б домінуючими серед ландшафтів центральної частини нашого континенту. Бук вижив у останню льодовикову добу в невеликих рефугіумах на півдні та південному сході Європи, а потім почав колонізувати великі площі континенту. Це домінування сформувалося за відносно короткий період – останні 4000 років.

Букові ліси представлені в широкому спектрі лісорослинних умов, є частиною різноманітних лісових угруповань і поширені від морського узбережжя північного заходу континенту до основних гірських систем Європи. Вони є природним оселищем для більш ніж 10000 видів тварин, рослин та грибів. Післяльодовикова колонізація ландшафту буком відбувалася паралельно із заселенням території людиною та формуванням розвинутого суспільства. Тому не дивно, що бук став важливим елементом європейської культури. Низка слів, як, наприклад, англійське «book» (книга), пов’язані з назвою цього виду. Велика кількість слів у європейських мовах, включаючи назви регіонів та населених пунктів, також походять від слова «бук».

 

Букові праліси Карпат - Primeval beech forests of the Carpathians (Україна і Словаччина)

Гірські букові ліси

Бук лісовий у Карпатах знаходиться поблизу північно-східної межі свого ареалу. Він домінує в лісових деревостанах; в цілому в Карпатах його частка становить близько 30 %, а в Українських Карпатах – майже 40 %. Завдяки цьому один із найбільших гірських регіонів України називається Буковина. Букові ліси охоплюють значний висотний діапазон – від 300 до 1550 м н. р. м. Вони представлені як чистими буковими, так і мішаними природними угрупованнями. Слід відмітити, що найбільші площі зайняті чистими буковими деревостанами.

Завдяки значному різноманіттю кліматичних, геологічних та геоморфологічних умов і ґрунтів, карпатським буковим лісам притаманне велике флористичне та фауністичне різноманіття. Лише в гірській частині Об’єкта нараховується близько 500 видів рослин, багато з яких є рідкісними чи ендемічними, або ж унікальними з інших причин.

Фауна Карпат характеризується присутністю типових європейських лісових видів, проте вона має свої особливості. Завдяки величезним непорушеним лісовим територіям, Карпати служать притулком для життєздатних популяцій таких великих ссавців, як ведмідь, рись та вовк.

 

1. Мараморош, Карпатський біосферний заповідник

Рік створення – 1990, площа складової частини Об’єкта – 2244 га, буферна зона – 6230 га, висота над рівнем моря: заповідник – 440-1937 м, складова частина Об’єкта – 600-1470 м

Вперше букові праліси Мармароського гірського масиву опинилися під спеціальною охороною у 1907 році.

Мараморош – єдина складова частина Об’єкта на метаморфічних породах, завдяки яким сформувався особливий ґрунтовий та рослинний покрив.

Тут зростають високопродуктивні ялицево-букові праліси (понад 1000 м3/га). Ця ділянка безпосередньо межує з румунським природним парком «Гори Мараморощини», які разом утворюють єдину природну територію.

 

2. Кузій-Трибушани, Карпатський біосферний заповідник

Рік створення – 1990, площа складової частини Об’єкта – 1370 га, буферна зона – 3 163 га, висота над рівнем моря: заповідник – 340-1490 м, складова частина Об’єкта – 420-1087 м

Ця складова частина Об’єкта характеризується відносно теплим кліматом. Дуб скельний та дуб звичайний, які входять до складу місцевих мішаних букових лісів, зростають на найбільшій висоті в межах Об’єкта – близько 1100 м н. р. м. Іншою особливістю є численні виходи вапняків, до яких приурочена унікальна кальцефільна флора з великою часткою рідкісних видів.

 

3. Чорногора, Карпатський біосферний заповідник

Рік створення – 1968, площа складової частини Об’єкта – 2477 га, буферна зона – 12925 га, висота над рівнем моря: заповідник – 600-2061 м, складова частина Об’єкта – 640-1550 м

Перший лісовий резерват у Чорногорі створений у 1912 році.

На цій ділянці бук досягає найбільшої висоти в межах об’єкта – понад 1500 м н. р. м. Тут зустрічається норка європейська (Mustela lutreola) – вид, який зник на більшій частині свого природного ареалу.

  

4. Свидовець, Карпатський біосферний заповідник

Рік створення – 1997, площа складової частини Об’єкта – 3031 га, буферна зона – 5640 га, висота над рівнем моря: заповідник – 600-1881 м, складова частина Об’єкта – 720-1500 м

Тут чисті букові праліси сягають висоти 1380 м над рівнем моря, представляючи таким чином найвищу межу поширення чистих букових лісів у межах Об’єкта. Особливістю фауни Свидівця є наявність усіх 10 видів дятлів, які характерні для широколистяних лісів Європи.

 

5. Уголька-Широкий Луг, Карпатський біосферний заповідник

Рік створення – 1968, площа складової частини Об’єкта – 11860 га, буферна зона – 3301 га, висота над рівнем моря: заповідник – 360-1501 м, складова частина Об’єкта – 400-1350 м

Уголька-Широкий Луг – найбільший суцільний масив пралісів бука лісового в світі. Саме тут представлений повний спектр стадій розвитку та процесів, які характерні для букового пралісу. Значна частина кластера розташована на величезній суцільній вапняковій глибі з добре розвинутим карстом. Карстові печери служать притулком для численних ендемічних та рідкісних видів.

 

Частина карпатських об’єктів знаходиться в Ужанському національному природному парку на південному заході України та в національному парку «Полоніни» в Словаччині. Вони входять до унікального, одного з найбільших у Європі (площа 213211 га), природоохоронного транскордонного об’єкта – біосферного резервату «Східні Карпати», який включає також Бещадський національний парк (Польща).

 

6. Стужиця-Ужок, Ужанський національний природний парк 

Рік створення – 1908, площа складової частини Об’єкта – 2532 га, буферна зона – 3615 га, висота над рівнем моря: парк – 208-1250 м, складова частина Об’єкта – 600-1221 м

Стужиця-Ужок є найстарішим резерватом бука лісового (1908). Саме тут збереглося букове криволісся на площі понад 55 га. У межах цього кластера знаходиться мережа моніторингових ділянок, які були закладені професором А. Златніком у 1937 році. Ця територія безпосередньо межує з природоохоронними об’єктами Польщі та Словаччини.

 

7. Рожок, національний природний резерват «Рожок», національний парк «Полоніни»

Рік створення – 1965, площа складової частини Об’єкта – 67 га, буферна зона – 41 га, висота над рівнем моря: резерват – 440-789 м, складова частина Об’єкта – 440-789 м

Маючи площу всього 67 га, ця частина національного парку «Полоніни» є найменшою складовою Об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Карпатах. Переважна більшість букових лісів тут росте на родючому суглинку та глиноземі, що зумовлює їх високу продуктивність (до 1000 м³/га).

 

8. Вігорлат, охоронна ландшафтна область «Вігорлат»

Рік створення – 1973, площа складової частини Об’єкта – 2587 га, буферна зона – 2413 га, висота над рівнем моря: область – 157-1076 м, складова частина Об’єкта – 571-1076 м

Букові ліси цієї території ростуть на ґрунтах вулканічного походження. Разом із іншими твердолистяними породами – явором та ясеном, бук утворює специфічні деревостани на кам’янистих розсипах. В центрі масиву розташоване озеро «Морське око» (Morské oko).  

 

9. Гавешова, національний природний резерват «Гавешова», національний парк «Полоніни»

Рік створення – 1964, площа складової частини Об’єкта – 171 га, буферна зона – 64 га, висота над рівнем моря: резерват – 442-741 м, складова частина Об’єкта – 442-741 м

В цьому лісі зустрічаються найвищі в світі дерева бука лісового. Національний природний резерват «Гавешова» розташований на крайньому сході Словаччини в Буковських (Букових) горах. На родючому глиноземі бук сягає висоти 56 метрів. Завдяки сприятливим лісорослинним умовам він є домінуючим деревним видом в цьому регіоні. З інших видів дерев тут зустрічаються лише три: явір, ясен та в’яз.

 

10. Стужиця-Буковські Верхи, національний парк «Полоніни»

Рік створення – 1964, площа складової частини Об’єкта – 2950 га, буферна зона – 11300 га, висота над рівнем моря: парк 260-1210 м, складова частина Об’єкта 512-1210 м

Ця ділянка пралісів характеризується значним перепадом висот (512 – 1210 м). Тут зростають двохсотлітні буки та трьохсотлітні ялиці й явори. Вже кілька років поспіль на цій території відмічаються зубр та лось.

   

Давні букові ліси Німеччини

Букові ліси низькогірного поясу

Низькогірні букові ліси є характерними для центру ареалу бука лісового. В залежності від субстрату, вологості, наявності поживних речовин та висоти над рівнем моря вони утворюють різноманітні угруповання. Після своєї появи 4000 – 6000 років тому, букові ліси стали домінуючим типом лісу в передгірних та низькогірних поясах на силікатах та вапняку. Особливе місце займають низькогірні букові ліси на кислих ґрунтах, провідна роль у збереженні яких належить саме Німеччині.

 

11. Гайніх, національний парк «Гайніх»

Рік створення – 1997, площа парку – 7500 га, площа складової частини Об’єкта – 1573 га, буферна зона – 4085 га, висота над рівнем моря: парк – 225-490 м, складова частина Об’єкта – 290-490 м

Це низькогірний буковий ліс зі значним видовим різноманіттям, що зростає на вапняковій підстилаючій породі і характеризується вражаючим багатством деревних видів та ранньоквітучих рослин. Сягаючи площі 5000 га, він є найбільшим непорушеним широколистяним лісом Німеччини.

 

12. Келлервальд, національний парк «Келлервальд-Едерзеє» 

Рік створення – 2004, площа парку – 5738 га, площа складової частини Об’єкта – 1467 га, буферна зона – 4271 га, висота над рівнем моря: парк – 198-626 м, складова частина Об’єкта – 245-626 м

Це низькогірний буковий ліс на кислих ґрунтах (підстилаючі породи сланці та пісковики), в межах якого знаходяться залишки реліктових пралісів та особливо цінні біотопи. Деякі ділянки цієї мало порушеної території ніколи не вирубувалися і не заселялися людиною, що є дуже нетиповим для Німеччини. На скелястих схилах серед кам’янистих розсипів бук досягає своєї природної верхньої межі.

 

Рівнинні букові ліси

Найбільші рівнинні букові ліси світу лежать на північному сході Німеччини. Останній льодовиковий період суттєво вплинув на ландшафт – тут утворилися вузькі невеликі за розміром взаємозв’язані водотоки та болота. Спектр ґрунтів включає від бідних піщаних до насичених лугами глиноземів. Бук колонізував цю територію лише в нещодавню геологічну добу. Він досяг Балтійського узбережжя архіпелагу Рюген тільки 800 років тому – на 4000 років пізніше, ніж ця територія була заселена людиною.  

 

13. Грумзін, біосферний резерват ЮНЕСКО «Шорфгайде-Хорін»

Рік створення – 1990, площа резервату – 129161 га, площа складової частини Об’єкта – 590 га, буферна зона – 274 га, висота над рівнем моря: резерват 0-140 м, складова частина Об’єкта – 76-139 м

Тут знаходяться найбільші за площею залишки рівнинних букових лісів.

Рівнинний буковий ліс "Грумзін" росте на пост-льодовикових піщаних ґрунтах та глиноземах. Ліси і водні об’єкти тут тісно взаємозв’язані: озера, трясовини та болота в глибоких западинах змінюються значними залісненими підвищеннями.

 

14. Зерран, національний парк «Мюріц» 

Рік створення – 1990, площа парку – 32000 га, площа складової частини Об’єкта – 268 га, буферна зона – 2568 га, висота над рівнем моря: парк – 58-143 м, складова частина Об’єкта – 67-124 м

Зерран – один із найбагатших за структурою рівнинний буковий ліс Європи, де можна спостерігати всі його стадії розвитку.

Бук тут росте на порівняно бідних піщаних ґрунтах, утворених протягом останнього льодовикового періоду. На цій ділянці вже понад 50 років жодного господарювання не проводилося.

 

15. Ясмунд, національний парк «Ясмунд»

Рік створення – 1990, площа парку – 3072 га, площа складової частини Об’єкта – 493 га, буферна зона – 2579 га, висота над рівнем моря: парк – 0-162 м, складова частина Об’єкта – 0-131 м

В національному парку «Ясмунд» крейдяні відклади та галька з глиною утворюють багаті на поживні речовини ґрунти, завдяки яким тут представлено велике різноманіття угруповань за участю бука.

Вздовж берегової лінії, утвореної крейдою, ліс підходить до самого моря. Місцеві незаймані ліси характеризуються складною структурою і є надзвичайно цінними з екологічної точки зору.

 

 

 

 

Контакти:

 

Україна Словаччина Німеччина 

Карпатський біосферний заповідник
Контактна особа: 

Ф.Д. Гамор
email: cbr-rakhiv@ukr.net
http://cbr.nature.org.ua

Центральний офіс Державної служби охорони природи Республіки Словаччина

State Nature Conservancy of the Slovak Republic Headquarters
Контактна особа:

Міхаела Мразова (Michaela Mrázová)
email: michaela.mrazova@sopsr.sk
http://www.sopsr.sk

Національний парк «Ясмунд» 

Jasmund National Park
Контактна особа:

Катрін Бервальд (Katrin Bärwald)
email: k.baerwald@npa-vp.mvnet.de
http://www.nationalpark-jasmund.de

Ужанський національний 

природний парк
Контактна особа: 

В.О. Копач
email: uzhanskij@gmail.com
http://www.unpp.com.ua 

 

Національний парк «Полоніни» 

Poloniny National Park
Контактна особа: Мар’ян Гіч
(Marián Gič)
email: marian.gic@sopsr.sk
http://www.sopsr.sk

 

Національний парк «Мюріц»

Mueritz-National Park
Контактна особа: 

Фолькер Шпіхер (Volker Spicher)
email: v.spicher@npa-mueritz.mvnet.de
http://www.nationalpark-mueritz.de
http://www.koenigsstuhl.com

Охоронна ландшафтна область «Вігорлат»

Vihorlat Protected Landscape Area
Контактна особа: Зузана Аргалашова
(Zuzana Argalášová)

email: zuzana.argalasova@sopsr.sk
http://www.sopsr.sk

 

 

Біосферний резерват ЮНЕСКО «Шорфгайде-Хорін»

Schorfheide-Chorin UNESCO

Biosphere Reserve
Контактна особа: 

Уве Грауманн (Uwe Graumann)
email: uwe.graumann@luvg.brandenburg.de
http://www.schorfheide-chorin.de

Додаткова інформація німецькою мовою:

http://www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de

  

Сторінка об'єкта на сайті ЮНЕСКО

http://whc.unesco.org/en/list/1133

 

Національний парк «Гайніх»

Hainich National Park
Контактна особа: 

Манфред Гроссманн (Manfred Großmann)
email: manfred.grossmann@nnl.thueringen.de
http://www.nationalpark-hainich.de

Буклет "Букові праліси Карпат

та давні букові ліси Німеччини" (pdf)

українською

англійською

німецькою

словацькою

 

Національний парк

«Келлервальд-Едерзеє»

Kellerwald-Edersee National Park
Контактна особа: 

Ахім Фреде (Achim Frede)
email: achim.frede@forst.hessen.de
http://www.nationalpark-kellerwald-edersee.de