Резолюція

міжнародної конференції

“Оптимізація меж та поліпшення функціонування

Карпатського біосферного заповідника”

(м. Рахів Закарпатської обл., Україна, 10 12 травня 2004 р.)

    10 12 травня ц. р. у м. Рахів (Закарпатська обл.) відбулася міжнародна конференція „Оптимізація меж та поліпшення функціонування Карпатського біосферного заповідника”. Конференція була проведена за ініціативи та фінансової підтримки Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, організаційної підтримки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Національного комітету України із програми МАБ ЮНЕСКО, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та адміністрації Карпатського біосферного заповідника. В роботі конференції взяли участь експерти Секретаріату ЮНЕСКО Джейн Робертсон Вернес, Програми МАБ ЮНЕСКО Джуліет Фол (Швейцарія), Філіп Мойсей, Васіле Куреляк та Степан Бучута (Румунія), співробітник Посольства США в Україні Мішель Ван Райн Дастін, відповідальні працівники Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Національного комітету України з Програми МАБ ЮНЕСКО, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету лісового господарства України, керівники Закарпатської обласної та районних державних адміністрацій і районних рад, що розміщені в зоні діяльності біосферного заповідника, керівники та провідні науковці науково-дослідних установ України та вищих навчальних закладів, співробітники Карпатського біосферного заповідника та інших установ природно-заповідного фонду Карпатського регіону, представники громадських неурядових організацій та засобів масової інформації (всього понад 60 осіб).

Заслухавши та обговоривши 17 доповідей і повідомлень щодо виконання Карпатським біосферним заповідником функцій збереження біорізноманіття, сталого розвитку та логістичної підтримки, про досвід взаємодії з органами місцевого самоврядування у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевих громад, про роль заповідника в загальнодержавній національній екомережі України,

розглянувши проекти розширення території Карпатського біосферного заповідника, концепцію створення українсько-румунського біосферного резервату у Мармароських горах та пропозиції щодо шляхів вдосконалення сільськогосподарської, лісогосподарської діяльності, розвитку екотуризму та активізації науково-дослідної та еколого-освітньої роботи в зоні розташування біосферного заповідника,

беручи до уваги Севільську стратегію та Статутні рамки Світової мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО, а також індикатори впровадження Севільської стратегії на міжнародному, національному та місцевому рівнях, зокрема,

виходячи з рекомендацій, що були схвалені на 10-му засіданні Консультативного комітету для біосферних резерватів Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” (24 липня 2003 року) у результаті періодичного огляду звіту Карпатського біосферного заповідника за 10 років діяльності, а також

відзначивши особливу роль Карпатського біосферного заповідника, як наукового та екологічного центру, у збереженні біорізноманіття та запровадженні ідей сталого розвитку в регіоні Українських Карпат,

беручи до уваги недостатнє фінансування, матеріально-технічне забезпечення та рівень підтримки на місцевому, національному та міжнародному рівнях діяльності Карпатського біосферного заповідника

учасники конференції рекомендують:

1.    Національному комітету України з Програми МАБ ЮНЕСКО опрацювати з консультативним комітетом для біосферних резерватів Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” питання щодо:

·       налагодження регулярного обміну інформацією з біосферними заповідниками України, зокрема, шляхом залучення їх працівників до навчання на міжнародному рівні та до участі в міжнародних дослідницьких програмах і моніторингах.

 2.    Національному комітету України з програми МАБ ЮНЕСКО спільно з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України:

·       відслідковувати індикатори впровадження Севільської стратегії на національному рівні;

·       сприяти навчанню і обміну досвідом працівників біосферних заповідників України, у тому числі Карпатського біосферного заповідника;

·       сприяти адміністрації Карпатського біосферного заповідника у підготовці матеріалів щодо оптимізації його меж: зменшення рівня фрагментованості, створення екологічних коридорів для міграції диких тварин, збільшення транзитної зони (зони антропогенних ландшафтів) за рахунок земель традиційного природокористування і з метою якомога ширшого залучення населення до забезпечення процесу сталого розвитку регіону;

·       опрацювати з Державним комітетом лісового господарства України та місцевими органами влади питання щодо розширення території Карпатського біосферного заповідника та надання допомоги при підготовці матеріалів для проекту Указу Президента України;

·       інформувати Програму ЮНЕСКО „Людина і біосфера” щодо змін меж заповідника з метою їх оптимізації;

·       сприяти у підготовці спільно з румунською стороною матеріалів щодо створення українсько-румунського біосферного резервату у Мармароських горах,

·       підготувати офіційне тлумачення положень Севільської стратегії та Статутних рамок Світової мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО, особливо щодо механізму приєднання території та участі у діяльності біосферних заповідників усіх зацікавлених сторін;

·       розглянути питання щодо надання Карпатському біосферному заповіднику статусу наукової установи Національної академії наук України.

 3.     Міністерству охорони навколишнього природного середовища України спільно з Національною комісією України у справах ЮНЕСКО:

·       сприяти адміністраціям Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку у налагодженні співпраці зі Словацькою стороною у визначенні та поданні спільного об’єкту „Букові праліси Карпат” до Переліку світової природної спадщини.

·       сприяти адміністрації Карпатського біосферного заповідника в отриманні ним фінансової допомоги для реалізації його Плану дій (Management Plan) через програму розвитку ООН та інші міжнародні фонди.

 4.     Адміністрації Карпатського біосферного заповідника:

·       розвивати механізми реалізації логістичної функції біосферних заповідників, особливо щодо поширення інформації та проведення навчань з питань збереження біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку регіону, організувати презентаційні полігони;

·       залучати до співпраці, особливо у частині сприяння сталому розвитку Карпатського біосферного заповідника, усі зацікавлені сторони;

·       продовжити роботу по розширенню меж Карпатського біосферного заповідника та створення транскордонного Мармароського біосферного резервату з урахуванням рекомендацій Консультативного комітету для біосферних резерватів Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”;

·       підготувати до Консультативного комітету інформацію-пояснення щодо планів виконання його рекомендацій, у тому числі карту розміщення ділянок Карпатського біосферного заповідника та Біосферного заповідника „Східні Карпати”, а також прогнозні межі майбутнього транскордонного Мармароського біосферного заповідника.

 Учасники конференції висловлюють подяку Консультативному комітету для біосферних резерватів Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” за ініціювання та організацію фінансової підтримки міжнародної конференції, а також Адміністрації Карпатського біосферного заповідника за її чітке проведення.