Заходи щодо збереження та відтворення природних екосистем

В кінці 2010 року, працівниками наукових лабораторій  Карпатського біосферного заповідника було виготовлено та встановлено металеві решітки на вхідні отвори 2-х штолень (ур. Кузій та ур. Довга Руня). Названі об’єкти  знаходяться не тільки на території заповідника, а й за його межами. Штольні  служать місцем зимівлі значних колоній кажанів. Вони являються вразливими екосистемами, які надзвичайно чутливі до  антропогенного впливу. Всі види рукокрилих занесені до нового видання «Червоної книги України» (2009) та інших чинних для України міжнародних природоохоронних Конвенцій.  Тому їх охорона є першочерговим завданням для заповідника.