ЗВІТ ПРО ВИКОНАНЕ У 2019 РОЦІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2020 РІК

10 лютого на розширеній нараді, за участі заступників директора, керівників структурних підрозділів, начальників ПНДВ та їх заступників, і майстрів з охорони праці та всіх працівників основних відділів та наукових підрозділів заслухано звіт в.о. директора КБЗ, заслуженого природоохоронця України Миколи Рибака.

Тож про основні результати діяльності установи у 2019 році та пріоритети на наступний рік читайте далі.

У минулому році Карпатському біосферному заповіднику із загального та спеціального фонду державного бюджету було виділено фінансування в сумі майже 64 млн грн, у т. ч. 333 тис. грн із Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, та спрямовано 4 479 млн грн від надання заповідником платних послуг. Це більше на 54%, ніж у 2018 р. Фонд заробітної плати у 2019 році складав майже 24 млн грн, що більше на 1 897 670 грн, або на 8,7%, ніж у 2018 р.

Крім того, за кошти українсько-німецького проекту у 2019 році придбано мобільний радіозв'язок для Трибушанського, Богдан-Петроського, Кевелівського та Кісвянського ПНД відділень, але для повноцінного його використання тривають роботи.

Цього року отримано матеріали лісовпорядкування на територію, площею 39 485,8 га: таксаційні та картографічні матеріали, планшети, пояснювальна записка. Ці документи передано на погодження до Мінекоенерго України.

Щодо науково-дослідної діяльності, була проведена потужна робота. Зокрема, видано п’ять примірників чергового 42 тому Літопису природи Карпатського біосферного заповідника за 2018 р. та черговий випуск наукового періодичного збірника «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України». Загалом подано до друку шість статей, а вийшло – 67 наукових публікацій. Вийшли з друку дві монографії заступника директора з науково-дослідної роботи, проф. Федора Гамора «Від української ініціативи – до транс’європейського об’єкта Всесвітньої природної спадщини. Друге, доповнене видання монографії «Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: історія та менеджмент», а також його англійська версія «Ancientand Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Region». Наприкінці року видано англомовну версію спецвипуску Всеукраїнського екологічного науково-популярного журналу «Зелені Карпати» та черговий номер за 2019 р.

Виготовлено стенди «Рідкісні види рослин Карпатського біосферного заповідника» для Кузійського, Трибушанського ПНД відділень та ботанічної лабораторії КБЗ.

Проведено ремонт гідрометеопостів у Чорногірському, Широколужанському, Угольському ПНДВ та ПНДВ «Долина нарцисів». Також для утримання в належному стані наукових полігонів у ПНДВ «Долина нарцисів» закуплено хімреактиви та обладнання для забезпечення моніторингу гідрохімічного складу атмосферних опадів, води з основних водотоків КБЗ, ґрунтових вод у ПНДВ «Долина нарцисів». Придбано матеріали для проведення поточного ремонту фенопунктів та феномаршрутів у Кевелівському, Марамороському та Петрос-Говерлянському ПНДВ і закуплено щоденники.

Науковцями підготовлено інформацію щодо рідкісних видів флори, що охороняються на території КБЗ для їхнього розгляду Національною комісією з питань Червоної книги України. Надано перелік рідкісних видів та представлено дані щодо проведених обліків за 2009-2018 рр. Проведено роботу над переліком біотопів EUNIS, що охороняються в межах території Карпатського біосферного заповідника. Складено перелік, що містить 74 біотопи, зазначено їх поширення на території масивів заповідника. Встановлено, що значна кількість біотопів належить до Резолюції ІV Бернської конвенції та Додатку І Оселищної Дерективи ЄС.

Упродовж минулого року Юрій Беркела і Мирослав Кабаль пройшли наукове стажування у Швейцарському федеральному інституті лісових, снігових та ландшафтних досліджень WSL у рамках міжнародного проекту «Співпраця у лісівничих дослідженнях Україна – Швейцарія».

На виконання доручення Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди України подано інформацію щодо реалізації Плану заходів щодо впровадження в Україні Лімського плану дій для Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» та її Всесвітньої мережі біосферних резерватів на період до 2025 р. Також 13-16 травня на центральній садибі установи Державною екологічною академією спільно з КБЗ проведено виїзні курси підвищення кваліфікації: «Організація та здійснення заходів з охорони природних комплексів на територіях та об’єктах ПФЗ» – для інспекторів з охорони природно-заповідного фонду та майстрів лісу.

21-23 травня 2019 р. у м. Сучава (Румунія) відбулося друге засідання Спільного комітету з управління об’єктом Всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи». У зібранні взяли участь понад 40 осіб із 12 країн Європи – представники міністерств та відомств, адміністрацій природоохоронних територій, наукових установ та неурядових організацій. Серед них – два представника заповідника. Працівники КБЗ також консультувалися з міжнародними партнерами щодо різних поточних питань. Зокрема, зі словенськими колегами, які представляли Міністерство довкілля та просторового планування, досягнуто домовленості про поглиблення природоохоронної співпраці в рамках міжурядової угоди, передусім на рівні природоохоронних територій.

2-7 вересня 2019 р. відбулася міжнародна наукова конференція «Праліси помірної та бореальної зон в умовах глобальних змін», яку спільно організували Швейцарський федеральний інститут лісових, снігових та ландшафтних досліджень (WSL), НЛТУ (м. Львів) та КБЗ. Учасниками стали понад 120 науковців із 18 країн. На базі трьох ПНДВ заповідника впродовж трьох днів були проведені наукові екскурсії для учасників.

11-12 вересня 2019 р. співробітники наукових підрозділів установи провели експедиційні дослідження високогір’я Свидовецького масиву в районі озер Герешаска, Ворожеска, Апшинець.

З 15 до 20 вересня 2019 р. делегація КБЗ відвідала Республіку Молдова для участі в роботі міжнародного теоретичного та екскурсійного семінару в рамках проекту «Транскордонне співробітництво в теорії та на практиці – як можуть біосферні регіони ЮНЕСКО сприяти ефективному спілкуванню та менеджменту екосистем для підтримки сталих перетворень у Східній Європі?». Учасниками заходу стали понад 30 осіб із семи країн – представники закладів вищої освіти, адміністрацій природоохоронних територій, наукових установ та неурядових організацій, а також студенти та аспіранти.

25-26 листопада 2019 р. на базі Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) начальник відділу НДР та МС Юрій Беркела та завідувач лабораторії екомоніторингу Петро Папарига пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації «Представлення й обговорення проекту нової редакції Програми Літопису природи для заповідників і національних природних парків і методичних рекомендацій щодо її виконання з урахуванням вимог і рекомендацій міжнародних природоохоронних договорів», організованих Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління.

З 9 до 13 грудня делегація КБЗ брала участь у роботі міжнародного тренінгу в рамках проекту «Екосистемна адаптація до кліматичних змін та стійкий регіональний розвиток через підвищення компетентності українських біосферних резерватів». Проект спільно розробила та реалізує група експертів із Фонду Міхаеля Зуккова (м. Грайсфальд, Німеччина) та Центру еконіки та управління екосистемами при Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) упродовж 2018-2021 рр.

Лабораторією лісознавства відновлено ділянки, закладені чеським дослідником М. Дейлом у 30-х рр. ХХ ст. на схилі г. Піп Іван Марамороський та проведено тут геоботанічні описи.

Науковими працівниками заповідника в першому півріччі 2019 р. підготовлено нові аплікаційні форми для трьох водно-болотних угідь на території КБЗ для отримання статусу Рамсарських угідь. За результатами розгляду урочище Озірний-Бребенескул, печеру «Дружба» і Долину нарцисів Карпатського біосферного заповідника внесено до Переліку ВБУ міжнародного значення.

Здійснено підготовку та подачу до Ради Європи річного звіту установи по Європейському диплому для природоохоронних територій, а також уточнення інформації відповідної бази даних. Також підготовлено зведений національний звіт по об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також проведено польові навчальні практики: з 4 до 8 червня – студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Державного університету Молдови (м. Кишинів) та НЛТУ (м. Львів), у червні – УжНУ, НТУ (м. Київ), у липні 2019 р. – Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Упродовж 2019 року проведено два засідання Координаційної ради Карпатського біосферного заповідника, а також три засідання Науково-технічної ради та 12 засідань бюро НТР.

Щодо еколого-освітньої роботи, упродовж року проводилося багато різноманітних еколого-освітні заходів і промоційних акцій. Зокрема, «Карпатський сніговик», «Година Землі», «Всесвітній день біорізноманіття» і «Всесвітній день захисту навколишнього природного середовища». Оновлено інформаційні матеріали про об’єкт Всесвітньої спадщини «Букові праліси та давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» і проведено тиражування регіональної екологічної газети «Вісник Карпатського біосферного заповідника» №1-6. Виготовлено великоформатний щит з оновленою інформацією про об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також інформаційної таблички біля пам’ятної скульптурної композиції, встановленої у 2012 р., у рамках акції «Дні європейської спадщини» біля еколого-освітнього центру «Центр Європи». Перевидано пам’ятне свідоцтво про відвідування географічного центру Європи, папки з логотипом КБЗ, і роздруковано фотографії для оновлення інформаційного стенда в Марамороському ПНДВ.

Придбано LED-прожектори, які встановлено в акватераріумному комплексі, що покращило освітлення експозиції з живою колекцією риб, амфібій і рептилій та проведено ремонтні і профілактичні роботи в акватераріумному комплексі й облагороджено примузейну територію.

Протягом 2019 року було заплановано провести вибірково-санітарні рубки на площі 157,7 га з вирубуванням 6465 м3 деревини, у т.ч. ділової деревини 1427 м3 та дров 4074 м3. За цим пунктом рубками пройдено площу 252,64 га із вирубкою 9343,46 м3, у т.ч. 2082,1 м3 ділової та 5862,27 м3 дров’яної деревини.

Обсяги заходів із поліпшення санітарного стану лісів шляхом проведення вибірково-санітарних рубок значно перевиконано у зв’язку з тим, що були сприятливі погодні умови та наявність необхідних дозвільних документів для виконання цих робіт.

Також було заплановано провести інші рубки (вирубка аварійно-небезпечних дерев уздовж автодоріг) на площі 43,2 га з вирубуванням 633 м3 деревини, у т.ч. 174 м3 ділової та 385 м3 дров’яної деревини. За цим пунктом рубками пройдено площу 53,91 га із загальною вирубкою 1034,72 м3, в т.ч. 209,38 м3 ділової та 491,88 м3 дров’яної деревини.

За цим пунктом збільшення обсягу заготовленої деревини пов’язано з ліквідацією аварійно-небезпечних дерев уздовж національної автодороги державного значення відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рахівської райдержадміністрації та наявності відповідних дозвільних документів.

За звітний період відремонтовано 78 квартальних стовпчиків та встановлено 20 межових знаків у ПНД відділеннях заповідника.

За 2019 рік працівники служби державної охорони провели низку заходів щодо збереження та відтворення фауни. Так, відремонтовано 28 годівниць, 32 солонців, заготовлено 9,6 т сіна для підгодівлі лісової фауни та 4,5 тис. шт. кормових віників у всіх природоохоронних науково-дослідних відділеннях КБЗ, окрім Долини нарцисів. Також придбано кормів для риби та малька.

Також СДО провели протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території. Зокрема, проведено лісопатологічне обстеження на площі 5850 га у Кевелівському, Рахів-Берлибаському, Богдан-Петроському, Широколужанському, Кісвянському, Трибушанському, Кузійському, Марамороському, Чорногірському, Петрос-Говерлянському та Угольському ПНД відділеннях. Викладено 40 м3 ловчих дерев шпилькових порід і 16 штучних гнізд у ПНД відділеннях заповідника. Та відремонтовано 58 км гірських стежок, 10 шлагбаумів, дев’ять протипожежних аншлагів, 26 інформаційних знаків і проведено догляд 31 км мінералізованих смуг у ПНДВ.

Минулого року співробітники заповідника провели низку рекреаційних заходів. Зокрема, промарковано, прознаковано та відновлено туристичні маршрути на території Трибушанського, Угольського, Чорногірського, Петрос-Говерлянського та Марамороського ПНД відділень КБЗ. Проведено оновлення та виготовлення 141 інформаційних знаків та табличок для всіх відділень. Впорядковано вісім джерел та рекреаційних водойм у Кузійському, Богдан-Петроському, Кевелівському, Рахів-Берлибаському, Марамороському, Угольському та Кісвянському ПНД відділеннях.

Розроблено новий формат Угоди про співпрацю в наданні рекреаційних послуг та підписано п’ять нових угод про співпрацю із суб’єктами туристично-рекреаційної діяльності. Також п’ять угод про надання рекреаційних послуг: проведення нічного Чорногірського марафону в червні та жовтні – 140 та 146 осіб відповідно; заходів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища на тему: «Екологічними стежками рідної України» – 100 осіб; бігового ультра марафону «100 БукоМиль» – 100 осіб і некомерційного бігового фестивалю «Чорногора Скай Марафон» – 330 осіб. У рамках цих угод розроблено екскурсійний тур-продукт «Тур вихідного дня» (автомобільні та велосипедні екскурсії). Спільно з партнерами видано двомовний буклет.

Розроблено інформаційні стенди до маршрутів на водоспади Лихий та Ялинський. Також тривала співпраця з Європейським Товариством Дикої Природи щодо сертифікації територій Дикої Природи масивів КБЗ, а також організації та участі в міжнародних заходах по збереженню Дикої Природи Європи. Та співпраця з німецьким Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде щодо стажування кількох студентів для проведення тематичних досліджень на території КБЗ та прилеглих населених пунктів у рамках реалізації міжнародного проекту «Транскордонна співпраця для навчання і практики». Протягом вересня-жовтня працівники відділу рекреації та сталого розвитку допомогли в проведенні досліджень двом студентам вказаного університету, та зустрілися з представниками НПП «Верховинський» для залучення їхньої установи до співпраці.

Проведено екскурсійні науково-пізнавальні поїздки до масивів КБЗ для іноземних туристів і науковців із Німеччини та Австрії.

Так, за 2019 рік заповідник із пізнавальною метою та для відпочинку відвідало майже 35 тис. людей.

Щодо запланованих природоохоронних, науково-дослідних, еколого-освітніх, рекреаційних та господарських заходів, то слід зазначити, що вперше за останні роки річний план заходів на 2020 рік складено на основі п’ятирічного плану Проекту організації території, який затверджено наказом Мінприроди України від 26 липня 2019 р.

План природоохоронних заходів складено відповідно до доведених Міністерством граничних сум фінансування. Згідно з затвердженим кошторисом на 2020 р., заповіднику передбачено фінансування в сумі 43 234 100 грн (що більше на 25,5 %, ніж 2019 р.), у т.ч. із загального фонду 39 134 100 грн (більше на 25,5 %, ніж 2019 р.) та спеціального фонду 4 100 000 грн (більше на 41,4%, ніж 2019 р.). На зарплату із загального фонду майже 25 млн грн (більше на 7,4 %, ніж 2019 р.) та спеціального фонду 530 тис. грн (більше на 12,3 %, ніж 2019 р.).

Звичайно, коштів на виконання заходів, передбачених річним планом, мало, тому наразі ми ведемо роботу із залучення коштів з інших джерел. Найперше – це субвенція державному бюджету із місцевого бюджету. Минулого року на сплату земельного податку до сільрад було спрямовано понад 29 млн грн. У цьому році передбачено сплатити майже 40 млн грн. На природоохоронні заходи Карпатському біосферному заповіднику за кошти місцевого бюджету не спрямовано поки що жодної копійки. Ми підготували й направили в сільські ради перелік можливих заходів, які можуть бути виконані за кошти, як субвенція з бюджетів сільрад. Є потужна підтримка у цьому питанні з боку ОДА і РДА. Крім того, підготовлено дві проектні пропозиції на фінансування заходів за кошти Європейського союзу.

Щодо пріоритетних завдань на 2019 рік, то заповідник продовжить роботи щодо рекреаційного облаштування території, ремонтів доріг, мостів та контор і службових приміщень. Особлива увага буде приділена організації робіт із залучення всіх можливостей для збільшення надходження власних коштів, насамперед через проведення рекреаційної діяльності. Важливим напрямом роботи залишаються: завершення землевпорядкування та підготовка проекту розширення заповідника, зокрема через букові праліси у Тячівському районі, а також виготовлення свідоцтв на право власності на всі будівлі заповідника.

Значна увага буде приділена виконанню природоохоронних заходів у Долині нарцисів для збереження популяції нарцису вузьколистого.

Для вдосконалення діяльності Карпатського біосферного резервату, буде поглиблено співпрацю з місцевою владою, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами.

Пріоритетом залишається організація та виконання Плану заходів щодо збереження української частини природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» та сталого розвитку прилеглих до нього територій (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. №892-р). Також реалізація Лімського плану дій для біосферних резерватів світу на території Карпатського біосферного резервату. Будуть вжиті чіткі кроки для активізації робіт зі створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату.

Важливим є досягнення успіху щодо проведення атестації заповідника, як науково-дослідної установи та проведення навчання посадових осіб заповідника з охорони праці.

Буде вжито вичерпних заходів для належної організації охорони території заповідника та забезпечення дотримання встановленого заповідного режиму.

Також буде зміцнено матеріально-технічну базу, проведено ремонтно-будівельні роботи та забезпечено СДО форменим одягом, транспортом і засобами зв’язку. Важливим є перекриття даху Музею екології гір, інших будівель заповідника та в ПНД відділеннях, виготовлення проектів на будівництво еколого-освітнього центру в ур. Драгобрат, реконструкція будівлі гаражів на центральній садибі та контори Богдан-Петроського ПНДВ, капітальний ремонт дороги в Чорногірському ПНДВ Білий-Перемичка під Говерлою та облаштування рекреаційних об’єктів, зокрема, на водоспаді «Труфанець».

Адміністрація заповідника активно продовжить роботи з підготовки та подання пропозицій до Мінекоенерго України, у частині вдосконалення природоохоронного законодавства, чинних нормативно-правових актів, особливо тих, які стосуються рівня заробітної плати для покращення функціонування Карпатського біосферного заповідника.