Спорт і сталий розвиток у горах

26-27 листопада 2020 року в Києві, в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, відбулась Міжнародна онлайн конференція «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи».

Її організаторами виступили: Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Національний університет фізичного виховання і спорту України.

На форумі ґрунтовно розглянуто сучасні екологічні проблеми в реалізації концепції сталого розвитку, значення в цьому процесі фізичної культури та спорту, проаналізовано підходи щодо формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в умовах сучасної парадигми олімпійської освіти, шляхи інтеграції науки і практики в контексті підвищення ролі олімпійських видів спорту в реалізації цілей сталого розвитку, шляхи розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності, як дієвий засіб здорового способу життя та формування здорової нації тощо.

На запрошення ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, голови комісії Національного Олімпійського Комітету України «Спорт і навколишнє середовище», професора Євгена Імаса, на пленарному засіданні конференції виступив також доктор біологічних наук, професор, заступник директора Карпатського біосферного заповідника Федір Гамор, із доповіддю "Роль природоохоронних територій Українських Карпат в реалізації Стратегії сталого розвитку та підтримці спортивного руху у горах".

Оратор наголосив, що в директивних документах Організації Об’єднаних Націй та в українському законодавстві й урядових рішеннях із проблем сталого розвитку, ідеться про необхідність досягнення гармонії людини і природи, привертається увага до проблем гірських територій.

Відзначено, що гірські екосистеми особливо вразливі перед згубними наслідками кліматичних змін, знелісненням та деградацією лісів. Великої шкоди їм завдають зміни методів землекористування, деградації земель та стихійні лиха.

У зв’язку з цим глави держав та урядів світу закликають активізувати зусилля з охорони гірських екосистем, включаючи збереження їх біологічного різноманіття.

На це спрямована й нещодавно прийнята Державна програма сталого розвитку регіону Українських Карпат та мережа сформованих тут природоохоронних територій, які займають понад 14 відсотків цього регіону.

Найважливішими серед них є Карпатський біосферний заповідник, Карпатський національний природний парк, а також національні природні парки: "Гуцульщина", "Синевир", "Ужанський","Сколівські Бескиди" та інші.

В зоні їхньої діяльності розташовані відомі гірські туристично-рекреаційні та спортивні комплекси, зокрема "Драгобрат", "Буковель", спортивна база "Заросляк", ворохтянські трампліни, гірські туристично-спортивні маршрути "На Говерлу", Чоногірськими, Свидовецькими та Марамороськими хребтами, до високогірних озер тощо.

На базі природоохоронних територій проходять міжнародні та всеукраїнські спортивні змагання та масові спортивно-оздоровчі заходи із багатьох видів спорту. Проводяться спортивні збори, гірські походи, сходження на гірські вершини, розвивається гірський велосипедний спорт, каньонинг, гірські лижі, рафтинг, альпінізм, спортивне орієнтування тощо.

Але останнім часом, спостерігається суттєвий негативний вплив спортивних та туристичних заходів на стан гірських природних екосистем. Особливої шкоди завдають масові сходження на Говерлу й інші гірські вершини, джипінги та мотокроси, які викликають значні ерозійні процеси, наносять шкоду рослинному й тваринному світу, особливо рідкісним видам, які занесені до Червоної книги України та Європейських Червоних списків тощо.

Тому розвиваючи у горах туризм і спорт, ми повинні подбати і про збереження їх унікальних природних цінностей.

У цьому контексті я нагадав, що 9 квітня 1996 року, в газеті Верховної Ради України «Голос України» мною опублікована стаття під назвою "Чи могли б Карпати прийняти зимову Олімпіаду?".

Ця публікація викликала великий інтерес, зокрема, щодо розвитку туристично-рекреаційної та спортивної інфраструктури на Драгобраті, на якому раніше успішно проводились міжнародні, всесоюзні та республіканські змагання із зимових видів спорту. А чехословацькі фахівці розробили прекрасний проект створення тут спортивно зорієнтованого гірського курорту.

В 1998 році, на підставі наших пропозицій, прийнята Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо державної підтримки реалізації Комплексної програми еколого-економічного та соціального розвитку гірської Рахівщини на період 1998-2005 рр.».

Але, на жаль в подальшому, всі концептуальні ідеї, які ми пропонували та чехословацький проект, грубо проігноровано.

І в результаті хаотичної забудови, без дотримання будь яких елементарних будівельних та природоохоронних норм, цей унікальний природний комплекс, зазнав справжньої екологічної катастрофи та втратив спортивні перспективи.

Зараз, на державному рівні, знову обговорюється питання щодо підготовки в українських Карпатах зимових Олімпійських ігор та створення гірського курорту "Свидовець".

Тому, при розробці цих проектів, дуже важливим є дотримання природоохоронного законодавства.

Федір Гамор, доктор біологічних наук, професор,
заступник директора Карпатського біосферного заповідника