ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

26 листопада 2020 р. під головуванням в.о. директора Карпатського біосферного заповідника М.П. Рибака, в режимі ZOOM, відбулося чергове засідання Науково-технічної ради (НТР), в якому прийняли участь дев’ятнадцять членів НТР та вісім запрошених спеціалістів. У порядку денному розглянуто 8 питань.

Широке обговорення викликало питання про проектну ідею щодо створення на базі Карпатського біосферного заповідника (село Широкий Луг Тячівського району) Музею природних та культурних цінностей історичної Мараморощини (із благоустроєм прилеглої території, створенням дендропарку та етнографічної експозиції під відкритим небом), яке висвітлив Гамор Ф.Д., заступник директора КБЗ, д.б.н., професор. Зокрема, члени НТР підтримали дану проектну ідею, що забезпечить збереження не тільки етнокультурної спадщини, популяризує букові праліси Карпат, але й підвищить туристично-рекреаційний потенціал регіону.

Не менш важливими було і наступне питання, щодо Програми з вивчення динаміки рослинності заплавних лучно-болотних комплексів Долини нарцисів під запровадження регульованого випасання буйвола карпатського, про яке доповів Волощук М.І., завідувач ботанічної лабораторії, к.б.н. Члени НТР запропонували продовжити регульований випас декількох голів буйволів карпатських на відведених місцях та угоду з ПП «Кочова бура» на три-п’ять років для отримання конкретних результатів.

Члени НТР розглянули питання Ковбаснюка Р.М., начальника відділу юридичного та кадрового забезпечення КБЗ про стан розроблення Проекту землеустрою території розширення КБЗ (Указ Президента України «Про розширення КБЗ №25 від 14. 01 2010 на площі 7508,8 га). До цього часу Проект землеустрою не затверджено у зв’язку з неможливістю отримання позитивних висновків державної експертизи на розроблені проекти землеустрою через колізію у земельному законодавстві. Виникла концептуальна проблема, оскільки при підготовці проекту Указу, землі лісогосподарського призначення розглядались як єдиний комплекс. Згідно Земельного кодексу такі землі діляться на лісокриті, які входять до компетенції Кабінету Міністрів і нелісовкриті (поляни та ін.) – до компетенції Закарпатської ОДА. Закарпатська державна експертиза вимагає розбити дані землі по угіддях, що технічно виконати неможливо. Враховуючи інформацію доповідача, вирішено рекомендувати адміністрації заповідника звернутися до Міндовкілля України та Комітету з екологічної політики Верховної Ради України з клопотанням та відповідним обґрунтуванням стосовно внесення змін до ст. 149 п. 9 Земельного кодексу України та звернутися до Закарпатської філії державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» - розробника проекту землеустрою з вимогою, стосовно вжиття невідкладних заходів, які б забезпечили у стислі терміни отримання позитивних висновків держаної експертизи проектів землеустрою та направлення їх на затвердження до Кабінету Міністрів України.

Також, учасники засідання заслухали питання Кузьмінського Р.А., заступника директора, головного природознавця про розгляд переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів КБЗ на 2021 р.; Ворохти П.В., начальника відділу відтворення та збереження природних екосистем про погодження проекту ліміту на спеціальне використання природних ресурсів для науково-дослідних цілей та загального використання природних ресурсів у межах територій Карпатського біосферного заповідника на 2021 рік.

Про план роботи НТР КБЗ на 2021 р. та затвердження рішень бюро НТР доповіла Козурак А.В., с.н.с., секретар НТР.
У різному на розгляд членів НТР подано п’ять питань. Жваву дискусію викликало питання про затвердження науково-практичної теми «Відтворення змішаних різновікових деревостанів Карпатського біосферного заповідника шляхом переформування монокультур ялини, як засіб адаптації лісових екосистем до кліматичних змін», яке висвітлив Кабаль М.В., завідувач лабораторії лісознавства. Дану Програму вирішено затвердити, оскільки основна мета її впровадження – це дослідження оптимального режиму відтворення біологічно стійких і екологічно стабільних різновікових деревостанів з складною горизонтальною та вертикальною структурою.

Довганич Я.О., завідувач зоологічної лабораторії, доповів про перспективи створення комплексної електронної бази даних для Карпатського біосферного заповідника. Він зауважив, інформаційні технології з часу створення першої бази даних просунулися далеко вперед і зараз є можливість застосувати новітні досягнення, зокрема зберігання інформації на Гугл-диску в Інтернеті, дистанційне внесення даних, прив’язка даних до географічних координат і гіпсометричних висот та ін. Для створення спеціалізованих баз даних і об’єднання їх у єдину комплексну програму, поновлення та вдосконалення, потрібний програміст. Така посада передбачена Проектом організації території заповідника, її тільки треба увести у штатний розпис. При обговоренні, Киселюк О.І., заступник директора з науково-дослідної роботи КНПП зауважив, що базу даних заповідника, яку планується створити, бажано адаптувати до загальнонаціональних та міжнародних програм. Кагало О. О., завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАНУ, к.б.н., с.н.с. також підтримав ідею створення електронно-пошукової системи на базі заповідника для власних потреб. Зокрема, наголосив, що в Україні на інтегральній платформі реалізуються роботи з створення національної мережі біорізноманіття «UkrBIN», до якої залучено багато експертів. Тому, збереження базової інформації краще здійснювати не тільки на платформі своєї установи, але і на глобальній, що забезпечить не тільки її збереження, але і захист.

Члени НТР також підтримали ідею доповідача Волощук М.І. про створення кутку лікарських рослин і грибів на базі ботанічної лабораторії КБЗ.

Концепцію щодо створення рекреаційного пункту «Стара Гать» та інформаційного центру історії лісокористування і лісосплаву повідомила Йонаш І.Д., заступник начальника відділу рекреації та сталого розвитку. Зокрема, Богданська ОТГ підтримує створення такого рекреаційного пункту з наданням відповідної фінансової підтримки. Виступаючими відмічено, що даний рекреаційний пункт не тільки урізноманітнить рекреаційні послуги на даній території та зніме навантаження по маршруту на г. Говерла, але й створить альтернативу для туристів, які відвідують заповідник тільки для поїздок у високогір’я.

Про погодження проведення природоохоронних заходів на територіях без вилучення доповів Ворохта П.В.

Загалом, у засіданні НТР, крім працівників заповідника, взяли участь науковці з інших установ: Кагало О. О. – завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАНУ, к.б.н., с.н.с., представник наукового куратора, заступник голови НТР; Киселюк О. І. – заступник директора з науково-дослідної роботи Карпатського національного природного парку, к.б.н.; Лавний В. В. – проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету, д.с.-г.н.; Проць Б. Г. – завідувач лабораторії фіторізноманіття Державного природознавчого музею НАН України, к.б.н., с.н.с.
Після обговорення по кожному з розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.

Секретар НТР, с.н.с. ботанічної лабораторії
Алла Козурак