Засідала Національна керівна група Міндовкілля України із управління об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

18 грудня 2020 р. адміністрація Карпатського біосферного заповідника організувала та провела онлайн-засідання Національної керівної групи при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України із управління серійним транснаціональним об'єктом Всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи".

Нагадаємо, що склад Національної керівної групи та Положення про її діяльність, затверджені наказом Міністра екології та природних ресурсів України у 2016 році.

Вона є консультативно-дорадчим органом, який опрацьовує та надає пропозиції щодо управління та функціонування українських ділянок серійного транснаціонального об'єкта Всесвітньої спадщини "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи", забезпечує розробку, розгляд та участь в реалізації відповідних планів і програм тощо.

Рішення Національної керівної групи реалізуються шляхом прийняття наказів Міндовкілля і установ природно-заповідного фонду, ділянки яких увійшли до складу цього об’єкту, а саме Карпатського біосферного заповідника, національних природних парків Ужанського, «Синевир», «Зачарований край» і «Подільські Товтри», природних заповідників «Горгани» і «Розточчя».

В Положенні також визначено, що організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Національної керівної групи здійснює Карпатський біосферний заповідник за сприяння Департаменту природно-заповідного фонду Міндовкілля України.

Вступним словом онлайн-засідання відкрив начальник відділу Департаменту природно-заповідного фонду Міндовкілля України Григорій Парчук.

Далі заслухано та обговорено широке коло питань щодо збереження, популяризації та менеджменту українських ділянок об’єкту Спадщини.

Так, про хід виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 892 «Про затвердження Плану заходів щодо збереження української частини природного об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» та сталого розвитку прилеглих до нього територій» доповідали: заступник директора Карпатського біосферного заповідника Федір Гамор, директори природних заповідників "Горгани" та "Розточчя" Ярослав Петращук та Ярослав Бовт, заступники директорів національних природних парків "Синевир", та «Зачарований край» Юрій Тюх та Іван Шишканенець, начальники відділів Ужанського національного природного парку Віктор Биркович та національного природного парку "Подільські Товтри" Михайло Дребет.

Про підготовку законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження об’єктів природної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини» інформували Григорій Парчука та професор Федір Гамор.

Григорій Парчук доповідав також про необхідність занесення українських частин об’єкта спадщини на картографічні матеріали та презентації їх цінностей на сайтах Міндовкілля та установ природно-заповідного фонду.

Секретар Національної керівної групи Василь Покиньчереда, член Національної керівної групи Богдан Проць (Державний природознавчий музей НАН України) та в.о. директора Карпатського біосферного заповідника Микола Рибак, інформували про підсумки чергових засідань Комітету зі спільного управління серійним транснаціональним об’єктом всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» та щодо вдосконалення менеджменту його буферних зон.

А досвід роботи Карпатського біосферного заповідника із популяризації об’єкта спадщини презентував Федір Гамор.

Із питань, які розглядались, Національна керівна група прийняла відповідні рішення.

Так, зокрема, запропоновано адміністраціям установ ПЗФ, активізувати роботу щодо організації виконання урядового Плану заходів щодо збереження української частини об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та обговорити ці питання, у першому півріччі 2021 року, на засіданнях Науково-технічних рад, ініціювати проведення з цього приводу, за участі зацікавлених сторін, відповідних робочих нарад в обласних державних адміністраціях, адміністрації Карпатського біосферного заповідника, відповідно до Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки, підготовити та подати до Міністрерства захисту довкілля та природних ресурсів України бюджетний запит на виділення необхідного фінансування для будівництва на базі Карпатського біосферного заповідника Міжнародного навчально - дослідного центру букових пралісів, еколого-освітньої роботи та сталого розвитку тощо.

Схвалено, також позитивний досвід роботи Карпатського біосферного заповідника із популяризації об’єкту Всесвітньої природної спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи».

Головував на засіданні заступник керівника Національної керівної групи Федір Гамор.

 

Федір Гамор, заступник директора Карпатського біосферного заповідника,
доктор біологічних наук, професор