Навчальний онлайн-курс "Туризм та управління відходами на природоохоронних територіях"

Цьогорічна співпраця Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) з українськими та міжнародними партнерами вимушена була змінити свій формат, через розгортання пандемії коронавірусу (Covid-19) та введенням режиму карантину, що неодноразово продовжувався. Так, більшість зустрічей та масових заходів, в тому числі і навчальні курси та тренінги, перейшли у віртуальний простір та проводилися он-лайн.

За цим самим зразком проходила і співпраця КБЗ з Європейським Товариством Дикої Природи. Цього року, на продовження ідеї заснування школи рейнджерів на зразок США, Європейське Товариство Дикої Природи організувало Навчальну Академію Владо Ванчури, яка пропонує кілька навчальних он-лайн курсів та вебінарів. Зокрема, спільно з українським Міністерством екології та природних ресурсів (перейменоване на Міністерство енергетики та захисту довкілля ), у співпраці з Державною Екологічною Академією Післядипломної Освіти та Управління, було розроблено навчальну програму освітнього он-лайн курсу "Туризм та управління відходами на природоохоронних територіях». Тематика курсу спеціально розроблена  для працівників природоохоронних територій, рейнджерів, громадських організацій та зацікавлених сторін в Україні. Проект спів-фінансується Європейською асоціацією охорони навколишнього природного середовища. Увага зосереджувалася на широкому колі тем, які стосуються охорони природи та сталого туризму, з прицілом на спеціалістів, які працюють на природоохоронних територіях та територіях Дикої Природи, на рейнджерів, науковців-дослідників Дикої Природи та шанувальників Вілдернесу. Навчання проходило англійською мовою із забезпеченням перекладу, на базі комунікаційної онлайн платформи Зум (Zoom).

У травні-червні 2020 року п’ять спеціалістів Карпатського біосферного заповідника успішно пройшли навчання за даним курсом та здобули нові знання та навички для використання в подальшій роботі.

Курс складався з 5 навчальних сесій за наступними темами:

  • Тема 1. – Історія та роль рейнджерів у природоохоронних територіях.

  • Тема 2. - Туризм на природоохоронних територіях: Місія неможлива?"

  • Тема 3. - Вказівки та принципи концепції «Поважай природу» щодо туризму на природі.

  • Тема 4. - Інтерпретація природи.

  • Тема 5. - Поводження з відходами на природоохоронних територіях та законодавство України

Загалом, курс звів до купи близько 50 учасників з різних країн та установ. Лекторами виступили досвідчені спеціалісти Європейського Товариства Дикої Природи, викладачі Державної Екологічної Академії Післядипломної Освіти та Управління, також запрошені спеціалісти, фахівці з окремих напрямків по тематиці курсу. В процесі навчання було прослухано інформацію про різні аспекти природоохоронної діяльності, з наголосом на розвиток сталого туризму та управління відходами.

-  Спочатку було представлено інформацію про історію розвитку рейнджерства, обов’язки і роль рейнджерів для природоохоронних територій в різних куточках світу, а також про виклики та проблемні питання в їхній роботі.  Під час роботи у групах всі мали можливість поспілкуватися між собою та обговорити питання ролі рейнджерів в українських реаліях.

-  Наступний тематичний блок розкривав тему розвитку туризму на природоохоронних територіях та його правильний менеджмент. Було обговорено саме явище туристичної діяльності на природоохоронних територіях та приклади ефективного менеджменту в різних країнах. Спілкування під час роботи у групах дало можливість учасникам дізнатися про стан та перспективи такої діяльності на різних природоохоронних територіях України, а також дізнатися про спільні проблемні моменти та поділитися успішними прикладами їх вирішення.

-  Серед нових ідей курсу було представлено концепцію «Поважай Природу», щодо туризму на природі. Дана концепція базується на американському аналозі під назвою «Не залишай сліду», проте адаптована під Європейські реалії. Всі мали можливість оцінити простоту і доступність положень та принципів концепції а також обговорити проблеми комунікації з відвідувачами та недоліки в наявному інформуванні щодо поведінки на природі. Також в рамках співпраці з Європейським Товариством Дикої Природи, всі учасники Мережі Вілдернесу мали можливість отримати матеріали по даній концепції для роботи з відвідувачами та поширення на своїй території.

-  Далі, учасники познайомилися з цікавою темою – «Інтерпретація природи», її поняттями та інструментами, та мали можливість обговорити потребу та дієвість використання механізмів інтерпретації при роботі як з відвідувачами, так і з місцевими громадами.

-  На завершення курсу учасники поспілкувалися на тему «Поводження з відходами на природоохоронних територіях». Дане питання є проблемним для багатьох населених пунктів, де знаходяться природоохоронні території, а його вирішення вимагає більш комплексного підходу та співпраці на рівні органів влади, за участі і місцевих громад. Було представлено ситуацію з управлінням відходами на природоохоронних територіях в інших країнах, а також показано гарні приклади управління відходами та співпраці з різними цільовими групами як за кордоном, так і в Україні. Під час роботи у групах всі учасники мали можливість самостійно спробувати розробити програму освітньої кампанії щодо відходів на природоохоронних територіях або організувати  кампанію по прибиранню на природоохоронній території, а також обговорити виклики, які виникають щодо управління відходами на природоохоронних територіях та як з ними боротись.

За результатами проходження курсу учасники отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації від Державної Екологічної Академії Післядипломної Освіти та Управління, а також Сертифікати про участь від Європейського Товариства Дикої Природи.

Загалом, навчальна програма була досить насиченою та інформативною, а головним позитивним результатом навчання стало те, що він зібрав разом людей, дотичних до природоохоронної та просвітницької діяльності з різних країн, та надав їм можливість поспілкуватися щодо проблемних питань, та розглянути різні аспекти та сторони, а також почути про досвід та практику представників різних установ та організацій. Це чудова можливість знайомства та зближення учасників природоохоронного процесу, та створення такої потрібної платформи для пошуку спільних рішень та започаткування успішної, взаємокорисної співпраці.

Ірина Йонаш

Відділ рекреації та сталого розвитку КБЗ