Для популяризації Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО

Відповідно до статей 5 та 27 Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини, яка ратифікована й належить до чинних в Україні міжнародних договорів та згідно статті 9 Конституції України є обов’язковою та пріоритетною для виконання.

Тому, держави–сторони цієї Конвенції зобов’язані забезпечити якомога ефективнішу охорону та популяризацію культурної і природної спадщини, реалізовувати просвітні та інформаційні програми, зміцнювати повагу і прихильність своїх народів до її збереження, широко інформувати громадськість про небезпеку, що загрожує цій спадщині, а також про заходи, що вживаються на її виконання.

Завдання щодо збереження та популяризації єдиного в України природного об’єкта всесвітньої спадщини, визначені в Указі Президента України від 21 листопада 2017 року «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду» та детально прописані в спеціальному Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 892-р «Деякі питання збереження української частини природного об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» та сталого розвитку прилеглих до нього територій».

З метою виконання цих завдань, нами підготовлено науково-популярний, публіцистичний та документальний збірник матеріалів «Від української ініціативи – до транс’європейського об’єкта Всесвітньої природної спадщини. Друге, доповнене видання монографії «Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: історія та менеджмент».

У книзі розглядаються актуальні питання з історії створення та менеджменту транснаціонального серійного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи».

Висвітлюється десятирічний досвід європейської екологічної співпраці та погляди швейцарських, німецьких й українських експертів на проблеми збереження пралісів.

Привертається увага до міжнародних наукових форумів, які започаткували підготовку цієї номінації та розгортання європейського процесу збереження старовікових букових лісів.

Аналізується стан виконання актів Президента та Уряду України із питань збереження букових пралісів як об’єкта Спадщини та сталого розвитку й благоустрою гірських населених пунктів, що прилягають до них.

Подаються також основні міжнародні та українські нормативно-правові акти, які регламентують діяльність із збереження Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та деякі інші архівні матеріали.

Книга розрахована для науковців, фахівців та активістів у сфері охорони природи, працівників органів влади та місцевого самоврядування й широкої громадськості.

Федір Гамор,
заступник директора Карпатського біосферного заповідника, 
доктор біологічних наук, професор, заслужений природоохоронець України