Затверджено План заходів щодо впровадження в Україні Лімського плану дій
для Програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера» та її Всесвітньої мережі біосферних резерватів
на період до 2025 року

Відповідно до листа Мінприроди України №5/4 1-8/7774-18 від 31.07.2018, який надійшов на адресу Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), Закарпатська обласна державна адміністрація і КБЗ зобов’язані включати відповідні положення зазначеного Плану заходів до річних планів роботи, а також у встановлені терміни звітувати до Національного комітету України з Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» і Мінприроди України.

План заходів щодо впровадження в Україні Лімського плану дій на період до 2025 року затверджено спільним наказом Мінприроди України та Національною академією наук України №303/243 від 04 липня 2018 року.

Як відмічено у зазначеному наказі, План заходів впроваджено відповідно до рішень IV Всесвітнього конгресу біосферних резерватів у Лімі (Перу), 28-ї сесії Міжнародної координаційної ради програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» та на виконання постанови Президії НАН України від 12 жовтня 2016 р. і рішення засідання Сектору природної спадщини Національної комісії у справах ЮНЕСКО від 14 грудня 2017 року.

План заходів складається з 5 стратегічних напрямків, 11 завдань та 53-х заходів.

Для КБЗ як установи яка входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО виконання зазначеного Плану є вкрай важливим. Нижче наведу лише окремі заходи Плану, виконання яких для КБЗ і населення дасть потужний результат у збереженні біорізноманіття та збалансованому використанню території Карпатського біосферного резервату, а саме:

- підготовка номінації щодо створення українсько-румунського транскордонного біосферного резервату в Марамороських горах;

- розроблення пропозицій з імплементації в Україні законодавчих актів Європейського союзу в частині збереження та збалансованого використання територій біосферних резерватів;

- внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів у частині поліпшення збереження та збалансованого природокористування;

- розроблення і реалізація заходів зі збалансованого природокористування в транзитних зонах (зонах антропогенних ландшафтів) біосферного заповідника;

- регулярне проведення засідань координаційної ради;

- укладання угод КБЗ із заінтересованими науковими, освітніми, громадськими та приватними установами, організаціями та підприємствами, закордонними біосферними резерватами;

- залучення територіальних громад до участі в роботі координаційної ради КБЗ та прийняття управлінських рішень;

- розроблення та реалізація проектів відновлення традиційного невиснажливого природокористування на території КБЗ за участі місцевого населення;

- розроблення та реалізація проектів розвитку екологічного, зеленого та сільського туризму і рекреації на території КБЗ за участі місцевого населення;

- створення можливостей для співпраці і партнерства в рамках міжнародних програм, конвенцій та угод з організаціями і фондами;

- використання можливостей міжнародних проектів для збереження природних і історико-культурних комплексів та об’єктів , забезпечення сталого соціально-економічного розвитку в зоні діяльності КБЗ;

- підготовка та поширення серед населення інформації щодо завдань і функцій КБЗ, а також екосистемних послуг які надаються;

- проведення семінарів і тренінгів із питань функціонування КБЗ для фахівців, органів влади, місцевих громад, освітніх і громадських організацій та інші заходи;

Враховуючи, що Карпатський біосферний заповідник в даний час розробляє новий Проект організації території та лісовпорядкування вищезазначені заходи максимально будуть відображені у зазначених документах, а Меморандум про співпрацю з органами місцевого самоврядування та влади у межах Рахівського та Тячівського районів який планується затвердити у новій редакції та регулярне проведення засідань координаційної ради КБЗ дадуть можливість активно впроваджувати у життя вищезазначені заходи, покращувати стан збереження біорізноманіття заповідника з раціональним використанням природних ресурсів та якнайкраще впроваджувати заходи спрямовані на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку в зоні діяльності КБЗ.

Микола РИБАК, директор Карпатського біосферного заповідника,
заслужений природоохоронець України.