Науковий збірник «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника
та Інституту екології Карпат НАН України» включено до міжнародного реєстру періодичних ЗМІ

В сучасних умовах надзвичайно важливою складовою розвитку національного інформаційного простору є наукова і науково-технічна інформація, яку генерують наукові установи. Наукова комунікація становить основу професійної діяльності вчених. Тому чи не найважливішу роль у обміні інформацією відіграє наукова періодика, насамперед журнали.

Для того, щоб серіальне видання України було представлено в наукометричній, інформаційно-пошуковій, реферативно-бібліографічній системі Scopus воно має не тільки містити якісну наукову інформацію, а й відповідати чітким вимогам та критеріям відбору, зокрема мати номер ISSN.

ISSN (International Standard Serial Number) – Міжнародний стандартний номер періодичного видання, який присвоює Міжнародний центр періодичних видань, що знаходиться в Парижі. Міжнародний центр ISSN – міжурядова установа, керована статутами, які є об’єктом угоди між ЮНЕСКО і Францією – країною-організатором Міжнародного центру. При реєстрації видання вноситься до міжнародного реєстру даних. Штрих-код символіки EAN-13, виготовляється на основі ISSN та призначений для ідентифікації саме серіального видання.

У червні місяці ц.р. Міжнародний центр періодичних видань включив до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації науковий збірник «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України» та надав йому числовий код міжнародної ідентифікації ISSN 2521 – 1730 (PRINT) і штрих-код.

Хочемо нагадати, що метою наукового збірника є розповсюдження інформації про результати природничих наукових досліджень у Карпатському регіоні, інформування наукових кіл про актуальні питання вивчення біотичного й ландшафтного різноманіття, охорони природи та використання природних ресурсів, сталого розвитку Карпатського регіону та ведення заповідної справи. Співзасновниками видання є Карпатський біосферний заповідник та Інститут екології Карпат Національної академії наук України. Видання наукового щорічника сприяє об'єднанню науковців різних напрямів у справі дослідження природи Карпат. А необхідність цього є чималою, адже для Карпатського регіону властиві ще значні запаси природних ресурсів та унікальна в Україні й світі біота, зокрема, тут знаходиться українська частина (як єдиний природний об’єкт України) українсько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини”, близько 150 видів тварин та 225 видів рослин, що включені до Червоної книги України, а ще десятки – включені до Міжнародної Червоної книги, Європейських червоних списків, охороняються Бернською конвенцією тощо.

Федір Гамор, головний редактор збірника, доктор біологічних наук,
професор, заслужений природоохоронець України
Богдана Москалюк, відповідальний секретар збірника, кандидат біологічних наук