На Закарпатті на міжнародній конференції обговорювали актуальні проблеми регіонального розвитку

В останні роки, за ініціативи доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України Михайла Лендєла, проведено цілий ряд резонансних міжнародних науково-практичних конференцій. Зокрема, надзвичайно важливим був минулорічний форум «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах», на якому детально опрацьовано теоретичні та практичні аспекти моделювання розвитку економіки України на найближчу перспективу.

Актуальним продовженням цієї зацікавленої розмови стала й чергова міжнародна науково-практична конференція «Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи», яка проведена 15-16 квітня 2016 року на базі туристичного комплексу «Богольвар» в селі Анталовці Ужгородського району Закарпатської області.

Серед організаторів конференції Міністерство освіти і науки України, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету, Ужгородський національний університет, Інститут аграрної економіки НААН України, Карпатський університет ім. Августина Волошина, Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України та наукові й вищі навчально-освітні інституції Словаччини, Угорщини, Болгарії, Польщі та Румунії.

На конференції представлено 173 наукові доповіді й повідомлення та випущено у світ три томи наукових праць загальним обсягом 581 сторінка.

На пленарних та восьми секційних засіданнях зацікавлено обговорювались питання сучасного стану української економіки та шляхи трансформації управління національним господарством, соціально-економічні й екологічні проблеми розвитку територіальних економічних систем, проблеми розвитку підприємництва і сільських територій, інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку економіки територіальних систем. У центрі уваги були проблеми природокористування та сучасні аспекти охорони навколишнього середовища, транскордонного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності. Ішлось також про роль рекреаційно-туристичного комплексу у системі економічного розвитку й про фінансово-облікове забезпечення розвитку економіки.

Надзвичайно цікавими та інноваційними були доповіді директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України Юрія Лупенка (стосовно сучасного стану та перспектив євроінтеграції аграрного сектора економіки), проректора Національного університету біоресурсів і природокористування, доктора економічних наук, професора, академіка НААН України Сергія Кваша (щодо проблем сталого сільського розвитку України), професора німецького університету Лейфана (м. Люненбург) (про позитивний і негативний досвід запровадження низьких процентних ставок для підприємств і в національній економіці Німеччини), доктора економічних наук, професора кафедри економіки і фінансів польського університету «Політехніка Свєнтокшинська» (м. Кєльце) Юрія Стадницького (питання просторової організації масового виробництва комп’ютерних програм (технологій) у контексті запровадження концепції «натуральної економіки»), заступника директора інституту регіональних досліджень НАН України, доктора економічних наук, професора Ірини Сторонянської (щодо можливостей та ризиків фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації), асистента словацького коледжу Міжнародного бізнесу ISM (м. Пряшів) (про політичні маніпуляції та корупцію в сфері приватизації у Словаччині) та інших ораторів.

У доповіді заступника директора Карпатського біосферного заповідника, доктора біологічних наук, професора Федора Гамора ішлося про екологічні аспекти розробки регіональних Схем планування територій, які відповідно до Закону «Про генеральну схему планування території України», визначають принципові питання перспективних напрямків розвитку, планування, забудови та використання адміністративно-територіальних одиниць.

Наголошено, що затверджена Схема планування Закарпатської області та проект планувальної документації Рахівського району, якими передбачається, навіть в регіонах розташування природоохоронних територій, освоєння родовищ нафти, газу та інших корисних копалин, зокрема розробка родовищ поліметалічних руд «Сауляк» та «Гаврищук». Передбачається подальший розвиток лісового господарства, який сьогодні зводиться переважно до суцільних вирубок лісів у горах, будівництво великої кількості гідроелектростанцій тощо. Таке планування може призвести до загострення екологічної ситуації у верхів’ях басейну Тиси, який є унікальним природно-рекреаційним регіоном у географічному центрі Європи.
Тому ми звернулись до відповідних органів влади, доопрацювати та внести відповідні зміни до запропонованих Схем планування територій.

Загалом ця міжнародна науково-практична конференція стала, без сумніву, важливою подією не тільки в науковому середовищі. Розроблені та прийняті на ній наукові рекомендації, при належному відношенні до них у владних інституціях, могли би суттєво вплинути на прискорення процесу реформування економіки України, та значно поліпшити соціально-економічну та екологічну ситуацію в її регіонах.

Важливим у цьому контексті є слова із доповіді, на цій же конференції, доктора економічних наук, професора кафедри фінансів та моделювання економічних систем запорізького Класичного приватного університету Юрія Пасічника, про те, що «економічний розвиток передбачає відтворення знань за допомогою: фундаментальних досліджень; здійснення прикладних розробок; впровадження науково-технічних результатів у виробництво…». А недооцінка ж ролі науки, значне погіршення її фінансування в Україні, «неминуче впливає на темпи економічного зростання та подолання соціальних нерівностей».

Федір Гамор,
заступник директора Карпатського біосферного заповідника,
доктор біологічних наук, професор