Редколегія наукового періодичного збірника запрошує до співпраці авторів 

Шановні колеги-науковці!

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому періодичному збірнику «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України» № 1 (2016 р.). До друку приймаються статті науковців та спеціалістів, які вивчають природу Карпат у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і природоохоронних установах та всіх природодослідників.

Збірник публікує наукові статті за наступними напрямками:

1.     Біотичне та ландшафтне різноманіття, дослідження тваринного та рослинного світу

2.     Абіотичне середовище та антропогенний вплив

3.     Природні ресурси, їх використання

4.     Сталий розвиток Карпатського регіону

5.     Заповідна справа

6.     Хроніка

7.     Новинки літератури

8.     Короткі повідомлення

Рукописи приймаються українською або англійською мовами. Вимоги до оформлення рукописів аналогічні вимогам до тематичного збірника Інституту екології Карпат НАН України, які можна знайти за посиланням http://ftp.ecoinst.org.ua/rules.pdf). Плата за публікацію матеріалів не передбачена.

Для успішної публікації статті у науковому збірнику, необхідно надіслати до 15 червня 2016 р. на адресу редакції (90600, м. Рахів, вул. Красне плесо, 77; cbr-rakhiv@ukr.net, тел. 03132 2-21-93; 03132 2-27-57) наступні матеріали: 

·       наукову статтю (два роздруковані та підписані усіма авторами примірники статті, а також текст статті електронною поштою), обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог. Статті, що не відповідають правилам, редколегія не реєструватиме й не прийматиме до розгляду. Редколегія залишає за собою право відхилення статей на підставі рецензій чи експертних висновків членів редколегії або інших фахівців.

·       iнформаційну довідку про автора, яка повинна обов’язково містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, назву статті, поштову адресу, контактний телефон, адресу електронної пошти;

·       рекомендацію (для осіб, які не мають наукового ступеню), підписану доктором або кандидатом наук і завірену печаткою тієї установи, де працює автор (автори) статті;

                                                                                            Редколегія збірника