21 березня – Всесвітній день лісів

Загальна площа лісів в Україні – понад 10 млн. га, що становить 17,2 % її території. Найбільша лісистість – в Українських Карпатах (32 %). Лісистість в природних зонах рівнинної частини закономірно зменшується з півночі на південь.

Переважна більшість території Карпатського біосферного заповідника вкрита лісами – 44,1 тис. га (82,2 %). На його території представлені всі найважливіші лісові угрупування Закарпаття. Найбільш поширеними є чисті букові і мішані букові ліси з дубом, явором, ясеном та іншими деревними породами, а також чисті смерекові і смереково-ялицеві та ялицево-букові ліси. На території біосферного заповідника зростають 48 деревних порід. Домінують з великою перевагою бук і смерека.

Праліси Карпатського біосферного заповідника є природним надбанням світового значення – у 2007 р. їх віднесено до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найбільші площі природних лісів і пралісів збереглися в Угольсько-Широколужанському, Кузій-Трибушанському, Кевелівському і Чорногірському масивах.

Для вивчення лісів і пралісів заповідника в установі створено спеціальний науковий підрозділ – лабораторію лісознавства. З метою популяризації ідей збереження лісових насаджень її працівники провели серію занять з учнівською молоддю Рахівщини: семінар на тему "Ліс. Ліси Світу та України. Лісові ресурси та їх охорона" на базі Розтоківської ЗОШ з гуртківцями "Юні екологи" (9-10 клас), "Юні охоронці природи" (5-8 клас) та вихованцями гуртка "Декоративний дизайн". Всього було присутніми 25 учнів, а також керівник цих гуртків Кубічек І.В., вчитель біології Розтоківської ЗОШ Гусар М.І. та керівник гуртка "Декоративний дизайн" Ліщук М.І.