ПОЛЬОВА ЕКСПЕДИЦІЯ ШВЕЙЦАРСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ

 

Швейцарський федеральний інститут лісових, снігових та ландшафтних досліджень (WSL) майже двадцять років, на підставі угоди, активно співпрацює із Карпатським біосферним заповідником (КБЗ). За цей час виконано значні обсяги науково-дослідних робіт, десятки наукових співробітників біосферного заповідника та Національного лісотехнічного університету й Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, які приймають участь у спільних із заповідником дослідних проектах, пройшли стажування у Швейцарії. Проведено цілий ряд резонансних міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, опубліковано у авторитетних закордонних наукових виданнях, велику кількість публікацій.

Серед них варто особливо відзначити Міжнародну конференцію «Природні ліси в помірній зоні Європи – цінності та використання» (Мукачево, 2003), за рекомендаціями якої до Лісового кодексу України включено норму щодо збереження пралісів та розпочато процес номінації букових пралісів Карпат до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, до якого уже долучилось понад двадцять європейських країн.

Велике значення для популяризації природних та культурних цінностей Карпат відіграли фундаментальна монографія «Праліси в Центрі Європи. Путівник по лісах Карпатського біосферного заповідника», випущена німецькою та українською мовами, англомовний путівник по Угольсько-Широколужанських пралісах та узагальнюючі наукові статті у авторитетних міжнародних журналах: «Ліси» (“Foresry. An International Journal of Forest Research”), «Відновлювальна екологія» (Restoration Ecology), «Журнал наук про рослинність» (Journal of Vegetation Scince) та інших виданнях із високим індексом цитування тощо.

Тому питання продовження цих багаторічних, фундаментальних досліджень детально обговорено цими днями із керівниками українсько-швейцарських проектів WSL Бригіттою Коммормот та Тоні Бюргі в адміністрації Карпатського біосферного заповідника.

Сторони із задоволенням констатували плідні результати багаторічної співпраці. Особливо підкреслено, що для пізнання закономірностей функціонування дикої природи без людського втручання, надзвичайно важливими є результати досліджень, які отримані (шляхом проведення через кожні п’ять років детальної таксації) на десяти-гектарній пробній площі закладеній в Угольських пралісах в 2000 році, та підсумки статистичної інвентаризації на 353 кругових пробних площах, які проводились в Уголольсько-Широколужанських букових пралісах в 2010-2013 роках.

Дуже актуальними для практики ведення лісового господарства є також результати, здобуті на українсько-швейцарському науковому полігоні з переформування похідних ялинників в змішані структуровані ліси, який закладений в старовіковікових монокультурах смереки у Чорногірському масиві біосферного заповідника в рамках проекту FORZA в 2005 році тощо.

З метою актуалізації цих досліджень, між адміністраціями КБЗ, WSL та природничим інститутом Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника підписано новий договір про науково-технічну співпрацю.

А з 22 вересня по 3 жовтня 2015 року польова група WSL у складі Йонаса Штільгарда, Гілберта Проєра, Єнса Ніцше, які у Швейцарії відповідають за технічне забезпечення, виміри та моніторинг пробних площ в Швейцарських резерватах (включаючи Sihlwald-ліс, де паралельно у 2000 році теж закладено порівняльну до Угольських букових пралісів 10-ти гектарну пробну площу у господарських букових лісах), за участі французьких дослідників: доктора Лорена Ларі (м. Тулуза) та доктора Бено Курбада (м. Гренобль), а також доктора сільськогосподарських наук, професора Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Юрія Шпарика та працівників Угольського природоохоронного науково-дослідного відділення КБЗ, здійснила першу частину таксаційних робіт у рамках чергової, четвертої, інвентаризації Угольської 10-гектарної пробної площі.

 

Федір Гамор,

доктор біологічних наук, професор, заступник директора

Карпатського біосферного заповідника