Міністерство юстиції України зареєструвало новий науковий збірник присвячений дослідженню природи Карпат

Нещодавно Міністерство юстиції України зареєструвало новий науковий збірник «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України».

Метою створення цього друкованого засобу інформації є розповсюдження інформації про результати природничих наукових досліджень у Карпатському регіоні, інформування наукових кіл про актуальні питання вивчення біотичного й ландшафтного різноманіття, охорони природи та використання природних ресурсів, сталого розвитку Карпатського регіону та ведення заповідної справи.

Співзасновниками видання є Карпатський біосферний заповідник та Інститут екології Карпат Національної академії наук України.

Це вітчизняне видання за цільовим призначення є науковим із загальнодержавною сферою розповсюдження. Передбачена публікація статей українською та англійською мовами. Виходитиме один раз на рік.

Передбачається, відповідно до чинних вимог, забезпечити включення цього видання до переліку наукових фахових видань України й до міжнародних наукометричних баз даних.

Плата за публікацію матеріалів не передбачена. Всі подані до друку статті будуть рецензовані незалежними рецензентами.

На думку засновників, видання наукового щорічника буде сприяти об'єднанню науковців різних напрямів і спеціалізацій у справі дослідження природи Карпат. А необхідність цього є чималою, адже для Карпатського регіону властиві ще значні запаси природних ресурсів та унікальна в Україні й світі біота, зокрема, тут знаходиться українська частина (як єдиний природний об’єкт України) українсько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини”, близько 150 видів тварин та 225 видів рослин, що включені до Червоної книги України, а ще десятки включені до Міжнародної Червоної книги, Європейських червоних списків, охороняються Бернською конвенцією тощо.

Але в горах порушена екологічна рівновага, почастішали катастрофічні паводки, селі та зсуви, проблематичним стає водопостачання місцевого населення, панує бідність і безробіття, регіон належить до економічно депресивних і є однією з найбідніших і слаборозвинених частин України.

Процес розвитку в Українських Карпатах зосереджується, здебільшого, на експлуатації природно-ресурсного потенціалу. Спостерігається надмірне суцільне вирубування лісів та безсистемна туристично-рекреаційна забудова високогірних територій, що призводить до руйнування унікальних екосистем, зокрема оселищ рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

Особливу загрозу становлять проекти будівництва гідроелектростанцій на гірських річках та освоєння родовищ нафти, газу та інших корисних копалин, навіть у зонах розташування природоохоронних територій, екологічно небезпечні тенденції закріплюються в регіональних схемах планування територій тощо.

Повільно впроваджуються вимоги Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколів «Про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаний в м. Київ 22 травня 2003 р.» й «Про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат» тощо.
У зв’язку з цим, наукові праці й науково-практичні рекомендації, які будуть опубліковані на сторінках Збірника, сприятимуть не тільки активізації досліджень, але й допомагатимуть збереженню природи та організації сталого природокористування в Карпатах.

Запрошуємо, науковців, які вивчають природу Карпат у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і природоохоронних установах та всіх природодослідників, надсилати, у відповідності до правил публікацій у фахових виданнях (вимоги до оформлення рукописів аналогічні вимогам до тематичного збірника Інституту екології Карпат НАН України, їх можна знайти за посиланням http://ftp.ecoinst.org.ua/rules.pdf), до адміністрації Карпатського біосферного заповідника (90600, м. Рахів, вул. Красне плесо, 77; cbr-rakhiv@ukr.net, довідки за тел.03132 2-21-93; 03132 2-27-57), свої матеріали, обсягом не більше 12 сторінок, для опублікування. Перший випуск Збірника має вийти у світ, орієнтовно в другому кварталі 2016 року.

Федір Гамор, доктор біологічних наук, професор, заступник директора
Карпатського біосферного заповідника