За збереження природи диплом Ради Європи

 

         20 червня ц. р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв, вже у четвертий раз, рішення про поновлення Європейського Диплому, яким нагороджено Карпатський біосферний заповідник у 1997 році. У зв’язку з цим, Генеральний секретаріат Ради Європи привітав Міністра екології та природних ресурсів, зазначивши, що ця подія є визнанням зусиль влади України щодо збереження екологічних цінностей та забезпечення сталого менеджменту в Карпатському біосферному заповіднику.

         Нагадаємо, що Європейським дипломом Ради Європи відзначаються природоохоронні території європейського значення, за вклад у розвиток співпраці у збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища для народів Європи, заради матеріального та духовного добробуту сучасних та прийдешніх поколінь.

          З часу заснування Європейського Диплому (1965 рік) ним нагороджено 71 природоохоронну територію в 26 країнах Європи (із 47 країн – членів Ради Європи). Карпатський біосферний заповідник є єдиною в Україні установою, яка має цю високу європейську відзнаку.

         Нагороджені цим дипломом території знаходяться під заступництвом Ради Європи, тому Комітет Міністрів рекомендує урядам країн, де вони розташовані, вживати додаткових заходів щодо вдосконалення тут природоохоронної діяльності. Так, уряду України рекомендовано на період дії Диплому, тобто до 2022 року забезпечити, по-перше, належне фінансування Карпатського біосферного заповідника, залучаючи для цього також кошти із зовнішніх джерел. По-друге, активізувати співпрацю із органами влади Румунії щодо створення протягом наступних 2-3 років транскордонного українсько-румунського біосферного резервату. По-третє, розробити та реалізувати чіткі стратегії та плани дій щодо розвитку зеленої економіки в зоні розташування Карпатського біосферного заповідника, організувати тісну співпрацю із місцевими зацікавленими сторонами. По-четверте, вжити додаткових заходів для збереження рідкісних для Європи видів тварин, зокрема, вовка, норки європейської та норки американської.

         Рекомендується також продовжити інвентаризацію та моніторинг природних та антропогенних явищ та процесів, вдосконалювати менеджмент, розвивати співпрацю в сфері місцевих соціально-економічних відносин, особливо в галузі туризму та лісового господарства, активізувати роботу для зменшення негативних наслідків глобальних кліматичних змін, впроваджувати альтернативні види господарської діяльності, в першу чергу, зелений туризм, технології із депонування вуглецю, вдосконалення плати за екосистемні послуги тощо.

         Таким чином, нагородження Карпатського біосферного заповідника Європейським Дипломом, це не тільки визнання та моральне заохочення, але й впровадження цілої системи заходів щодо вдосконалення методів його діяльності та підтримки з боку української держави та міжнародної спільноти.

 

Федір Гамор, директор Карпатського

біосферного заповідника,

доктор біологічних наук, професор