Міністерство екології та природних ресурсів України

Карпатський біосферний заповідник

 Рахівська районна державна адміністрація

Рахівське районне товариство Всеукраїнського об’єднання «Гуцульщина»

 

 Міжнародна науково-практична конференція
«Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку
прикордонних територій Мараморощини»

 

Перше повідомлення

У рамках XXIII Міжнародного гуцульського фестивалю 2 – 4 вересня 2016 р. та на відзначення 45-річчя Програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера» Карпатський біосферний заповідник проводитиме Міжнародну науково-практичну конференцію «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини».

Для розгляду пропонуються наступні питання:

1) Еколого-економічні аспекти сталого розвитку населених пунктів на прикордонних територіях.

2) Екологічні проблеми використання лісових ресурсів, освоєння корисних копалин та будівництва гідроелектростанцій в гірських регіонах.

3) Проблеми збереження ландшафтного й біологічного різноманіття та створення українсько-румунського біосферного резервату у Марамороських горах.

4) Шляхи розв’язання проблем забруднення населених пунктів побутовими відходами.

5) Туризм як пріоритетний напрямок прикордонного співробітництва.

6) Українсько-румунське співробітництво на прикордонних водах.

7) Розбудова прикордонної інфраструктури та відновлення історичних транскордонних пасажирських залізничних перевезень.

8) Історико-культурні аспекти розвитку прикордонного співробітництва.

 

Вимоги до оформлення статей

Матеріали до виступів обсягом до 5 сторінок українською або англійською мовами приймаються до 15 серпня 2016 р.

Тексти подаються в електронному вигляді (електронною поштою) у супроводі роздрукованого екземпляру, набраними у редакторі Microsoft Word (*.doc або *.rtf). Шрифт ­– Times New Roman, розмір шрифту – 10, інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ 0,85 см. Формат паперу – А5 (книжковий). Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве і праве – 1,5 см. Таблиці і рисунки розміщуються у тексті.

Порядок розміщення матеріалу:

у першому рядку зліва – індекс УДК, через рядок по центру – назва статті великими літерами;

через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), нижче – назва установи, місто та країна;

через рядок, українською та англійською мовами – прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та анотації (не більше 60 слів кожна); 

через рядок – основний текст. Список використаної літератури подається в кінці публікації, розмір шрифту – 9 (слово "Література" не ставиться).

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають наведеним правилам та основним тематичним напрямкам конференції.

Інформація щодо організаційних питань проведення конференції буде подана у другому повідомленні.

 

Адреса оргкомітету конференції:

Карпатський біосферний заповідник,

а/с 8, м. Рахів, Закарпатська область, Україна, 90600

Тел. (03132) 22193; факс: (03132) 22632;

e-mail: cbr-rakhiv@ukr.net; http://cbr.nature.org.ua

 

Перше повідомлення та картка учасника