Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Карпатський біосферний заповідник

Державна служба туризму і курортів України

Ужгородський національний університет  

Карпатський інститут підприємництва

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Міжнародна науково-практична конференція

“Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах”

 

Програма конференції

Матеріали конференції (pdf-файл) 

Перше повідомлення

На базі Карпатського біосферного заповідника 10 – 12 жовтня 2007 року організовується проведення Міжнародної науково-практичної конференції “Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах”.

Орієнтовні питання для розгляду:

1.        Екотуризм у контексті рамкової конвенції „Про охорону і сталий розвиток Карпат”

2.        Значення екотуризму для соціально-економічного розвитку територіальних  громад

3.        Роль лісів для розвитку туризму

4.        Особливості розвитку екотуризму на природоохоронних територіях

5.        Екотуризм і збереження біорізноманіття

6.        Еколого-освітня робота як важлива складова частина екотуризму

7.        Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності у горах.

Вимоги до оформлення статей

Матеріали до виступів обсягом до 5 сторінок українською або англійською мовами приймаються до 1 липня 2007 р.

Тексти подаються в електронному вигляді (на дискеті або електронною поштою) у супроводі роздрукованого екземпляру, набраними у редакторі Microsoft Word (*.doc або *.rtf). Шрифт ­– Times New Roman, розмір шрифту – 10, інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ 0,85 см . Формат паперу – А5 (книжковий). Поля: верхнє і нижнє – 2 см , ліве і праве – 1,5 см . Таблиці і рисунки розміщуються у тексті.

Порядок розміщення матеріалу:

у першому рядку зліва – індекс УДК, через рядок по центру – назва статті великими літерами;

через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), нижче – назва установи, місто та країна;

через рядок, українською та англійською мовами – прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та анотації (не більше 60 слів кожна); 

через рядок – основний текст. Список використаної літератури подається в кінці публікації, розмір шрифту – 9 (слово "Література" не ставиться).

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають наведеним правилам та основним тематичним напрямкам конференції.

Інформація щодо організаційних питань проведення конференції буде подана у другому повідомленні.

Адреса оргкомітету конференції:

Карпатський біосферний заповідник,

а/с 8, м . Рахів,

Закарпатська область, Україна – 90600

Тел. (03132) 22193;  факс: (03132) 22632

Ел. пошта: cbr@rakhiv.ukrtel.net

Веб-сторінка: http://cbr.nature.org.ua

Реєстраційна картка