Друге повідомлення

Міжнародна науково-практична конференція

 “Екологічні  та  соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної

та історичної спадщини  Карпат”

 

У рамках XV Гуцульського фестивалю Карпатський біосферний заповідник при підтримці Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Рахівської районної ради та Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства Закарпаття (FORZA) готує проведення 2 – 4 вересня 2005 року у м. Рахові Закарпатської області Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат”.

 

На конференції планується розглянути орієнтовно такі питання:

1.     Роль природного середовища у формуванні духовних та культурних цінностей горян.

2.     Вплив негативних екологічних та соціально-економічних процесів на стан збереження етнічної самобутності Карпатських гір.

3.     Карпатська конвенція як важливий інструмент міжнародної співпраці у збереженні природного та культурного спадку.

4.     Значення природно-заповідних територій для охорони етнокультурної та історичної спадщини.

Вимоги до оформлення тексту матеріалів конференцій:

Матеріали до виступів обсягом 4-5 сторінок українською або англійською мовами надсилати до 1 червня 2005 р.

Матеріали подаються у роздрукованому варіанті та в електронному вигляді у форматі Word 7.0/95 (*.doc). Шрифт ­– Times New Roman, розмір – 12. Текст друкується через один інтервал на форматі А4. Таблиці і рисунки розміщуються у тексті. Рисунки також подавати окремими файлами.       

На першій сторінці – УДК, нижче по центру – назва доповіді великими літерами. Через 1,5 інтервали – прізвище та ініціали автора (авторів) великими літерами, нижче – назва установи, місто та країна. Далі, через два інтервали – прізвище та ініціали автора, назва статті та резюме українською та англійською мовами. Основний текст починається через 2 інтервали з відступом 0.5 см. Поля на сторінці формату А4: зверху і знизу – 2,5 см, зліва і справа – 2 см. В кінці тексту список літератури, на яку є посилання в статті.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають наведеним правилам та основним тематичним напрямкам конференції.

Інформація щодо транспортного сполучення та оргвнесків буде подана у третьому повідомленні.

 

Матеріали доповідей надсилати за адресою:

Карпатський біосферний заповідник,

90600, м. Рахів, а/с 8,

Закарпатська область

Україна

Тел.(03132) 22193;  Факс: (03132) 22632

Е-пошта: cbr@rakhiv.ukrtel.net