Запрацювала Академія екологічних наук України

Відповідно до Указу Президента України від 19 грудня 2008 року розпочала свою роботу Академія екологічних наук України. Цими днями відбулись перші загальні збори членів – засновників Академії, персональний склад яких, у кількості 14 провідних вчених, затверджено Указом Президента України 2 березня 2009 року. Треба нагадати, що загалом до складу Академії, буде входити 25 дійсних членів та 52 члени-кореспонденти.

На зборах затверджено тимчасове Положення про вибори дійсних членів і членів – кореспондентів Академії та її керівництва, структуру Академії та основні напрямки її діяльності. Обрано керівників Академії, затверджено склад робочої групи з підготовки проекту її Статуту тощо.

Президентом Академії став Міністр охорони навколишнього природного середовища України, відомий вчений, професор Георгій Філіпчук. Першим віце-президентом обрано Юрія Щербака – першого Міністра охорони довкілля незалежної України, доктора медичних наук, директора Інституту сталого розвитку України ім. В.І. Вернадського, фундатора екологічного руху  на Україні та відомого дипломата.

Віце-президентами Академії також стали голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України, перший посол України в США, голова комітету ОБСЄ з питань економіки та екології, член-кореспондент Національної Академії Наук України, відомий дослідник сталого розвитку та глобальних екологічних проблем Олег Білорус, видатний вчений – фітобіолог, академік Національної Академії Наук України,  колишній голова Верховної Ради УРСР, почесний директор Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Костянтин Ситник та доктор біологічних наук, професор, ректор Державної екологічної Академії післядипломної освіти та управління Олександр Бондар.

Вирішено, що  в Академії будуть працювати шість відділень (сталого розвитку та екологічної політики; екологічної безпеки та техногенних проблем захисту довкілля; охорони та раціонального використання природних ресурсів; екологічного законодавства, освіти  та інформації; еколого-медичних проблем; біорізноманіття, заповідної справи та екомережі), відкриється  екологічна бібліотека України, виходитиме друкований Вісник наукових праць тощо.

На думку Георгія Філіпчука, створення Академії екологічних наук України, дозволить позбавити існуючу розпорошеність наукових сил багатьох  інституцій та спеціальностей при розв’язанні екологічних проблем, сприятиме об’єднанню та спрямуванню їх на вирішення конкретних практичних завдань, зокрема, в галузі екологізації економіки та впровадження екологічного управління в систему функціонування та розвитку суспільства.

Без єдиного наукового координаційного центру, як показує багаторічний досвід, на жаль вирішити гострі екологічні проблеми досі не вдавалось. Тому створення Президентом України Академії  екологічних наук України, розглядається як інноваційний проект для майбутнього України. У цьому контексті, вона покликана не просто стати координатором, але й має виступити інтелектуальним центром для розробки наукових засад  відвернення  реальних та потенційних екологічних загроз національній безпеці України. 

З врахуванням цього, новостворена  державна наукова інституція, зосередить свої зусилля, в першу чергу, на питаннях сталого розвитку та екологічного менеджменту, формуванні природоохоронної політики та раціонального використання природних ресурсів, еколого-медичних та енергетичних проблем тощо.

 

 

Федір Гамор, академік Академії екологічних

наук України, доктор біологічних наук,

професор, заслужений природоохоронець

України, директор Карпатського

біосферного заповідника